عبادت آزادگان( از سخنان زيباى امام در معنى عبادت )
گروهى خداى را به اميد سود مى‏پرستند و اين پرستش بازرگانان است
و برخى خداى را از ترس مى‏ستايند و اين ستايش بردگان است
و جمعى خداوند را از روى سپاس پرستش مى‏كنند
و اين عبادت آزادگانست .

✿^**^✿علي مع الحق و الحق مع العلي(شگفتيهاى نهج البلاغه)✿^**^✿