امام حسن عليه السلام فرموده اند :


خيرى‌ كه‌ هيچ‌ شرى‌ در آن‌ نيست‌ ،

شكر بر نعمت‌ و صبر بر مصيبت‌ و ناگوار است‌

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 237)


╬♥╬ چهل سخن حكمت آموز از  امام حسن مجتبی عليه السلام╬♥╬