قد بلندهاي شهرك غربقبل ازپيروزي انقلاب اسلامي، دولت وقت برنامه‌هایی را با عنوان «مدرنیزاسیون پایتخت» به اجرا گذاشت که برج‌هایی که در ضلع شمال شرقی میدان صنعت (شهرک غرب) دیده می‌شوند و به برج‌هاي شهرك غرب معروف است، ثمره آن برنامه‌ها است.