تفسير نمونه جلد 26 صفحه 409
و از شعب آن حب زنان ، حب دنيا، حب رياست ، حب راحتى ، حب سخن ، حب برترى ، و حب ثروت است ، اينها هفت خصلتند كه همگى در حب دنيا جمعند، و لذا پيامبران و دانشمندان بعد از آگاهى بر اين حقيقت گفته اند: حب الدنيا راءس كل خطيئة .
خداوندا! حب دنيا را كه ريشه همه گناهان است از دل ما بيرون ببر.
پروردگارا! خودت در مسير پر پيچ و خم تكامل دست ما را بگير و به سر منزل مقصود هدايت فرما.
بار الها تو از پنهان و آشكار آگاهى گناهان مخفى و آشكار ما را به لطف و كرمت ببخشا.
آمين يا رب العالمين
بحمد الله و استعانت از امام زمان(عج) تفسير سوره اعلى به پايان رسيد.اميد است با نكته نظرات و انتقادات خود ما را جهت اتمام ساير ايات قران كريم ياري فرماييد.