پی نوشت:1) تفسیر المیزان، ج 14، ص 308.2) ر. ک : به کتابهای «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال»، «علل الشرایع» و غیره.3) نامه های پیامبر را در کتاب «مکاتیب الرسول» و نامه های امامان را در کتاب «معادن الحکمه فی مکاتب الائمه» ببینید.4) معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه، ج 2، ص 127.5) رسول گرامی اسلام، از سرودن و خواندن شعر مستثنی است.6) کتابهایی که با نام احتجاج تألیف شده، مناظرات پیامبر و ائمه را در بر دارد؛ مثل احتجاج طبرسی، کتاب احتجاج بحارالانوار و غیره.7) «طبیب دوار بطبه»؛ نهج البلاغه، فیض، خطبه ی 108.8) الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج 1، ص 367.9) اعیان الشیعه، ج 1، ص 666.10) مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 38.11) بحارالانوار، ج 46، ص 328.12) همان، ج 3، ص 59.13) مناقب، ج 2، ص 36.بخش تاریخ و سیره معصومین تبیانمنبع: کتاب «سیره معصومان علیهم السلام».