پي نوشت ها:1. ص (38) آيه ي 44.
2. قلم (68) آيه ي 4.
3. مستدرك الوسائل، ج 5، ص 247 (به نقل از قطب راوندي).
4. بحارالأنوار، ج 48، ص 24 (از عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 127).منابع:

كتاب حقوق فرزندان در مكتب اهل بيت عليهم السلام
روزنامه ایران- مقاله معصومه پيرهادي تواندشتيراسخونتبیان