سلام
دست شما درد نکنه، خدا اجرتون بده
ابزار شناخت در انسان