سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
˜Ï æÈáǐ
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: ✿✿✿✿رابطه ارزش های فرهنگی و قیمت سهام✿✿✿✿

 1. Top | #1

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1397
  شماره عضویت
  2488
  نوشته
  4,900
  صلوات
  323
  دلنوشته
  2
  تشکر
  1,971
  مورد تشکر
  6,200 در 2,967
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  parandeh ✿✿✿✿رابطه ارزش های فرهنگی و قیمت سهام✿✿✿✿

  بررسي رابطه ارزش هاي فرهنگي با هموارسازي سود در
  شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران


  چكيده
  اين تحقيق تأثيرات احتمالي فرهنگ بر هموا رسازي سود را مورد بررسي قرار مي دهد . هموارسازي
  سود در شركت هاي عضو بورس نمونه مورد آزمون قرار گرفت . ارزش هاي فرهنگي فردگرايي، فاصله
  قدرت، اجتناب از عدم اطمينان و مردگرايي از تحقيقات قبلي انجام شده، اخذ شد . هموارسازي سود با
  اس تفاده از اقلام معوق تعيين شد. نتايج نشان مي دهد ک ه رابطه معني داري ميان ارزش هاي فرهنگي
  با هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران وجود دارد . پس از ورود متغيرهاي
  فرهنگي، مدل معني دار شد که اين مهم نشان دهنده اين است که عوامل فرهنگ ي نقش تعيين
  کننده اي در هموارسازي سود در ايران دارند . اين تحقيق، اولين تحقيقي است که در ايران،
  شاخص هاي هموارسازي را به ارزش هاي فرهنگي مرتبط مي سازد از اين رو، اين تحقيق ادبيات
  هموارسازي سود در ايران را غني تر مي كند.
  واژه هاي كليدي: اقلام معوق، هموارسازي سود، ارزش هاي فرهنگي


  امضاء
  سخت است حرفت را نفهمند،

  سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

  حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

  وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

  اشتباهی هم فهمیده اند.


 2.  

 3. Top | #2

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1397
  شماره عضویت
  2488
  نوشته
  4,900
  صلوات
  323
  دلنوشته
  2
  تشکر
  1,971
  مورد تشکر
  6,200 در 2,967
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض


  مقدمه
  حجم وسيعي از تحقيقات تجربي با هموارسازي سود در كشورهاي مختلف صورت گرفته
  است . برخي تحقيقات ديگر هموارسازي سود را در سطح بين المللي مورد بررسي قرار
  داده اند . فاكتورهايي كه در تحقيقات قبلي مورد توجه قرار گرفته است، شامل مواردي
  چون هزينه هاي استقراض، اندازه، مالكيت و پاداش مديريت است . اكثر تحقيقات انجام
  شده، تأثيرات احتمالي ارزش هاي فرهنگي را بر هموارسازي سود ناديده گرفتند . تنها
  تحقيق نسبتًا جامع انجام شده، تحقيق پورجلالي و همكاران [ 5] است كه در آن به بررسي
  تأثيرات ارزش هاي فرهنگ ي بر هموارسازي سود در پنج كشور جهان پرداخته است . در اين
  تحقيق، اين مسأله با شناسايي كامل تر متغيرها و ارتباط معني دارتر ارزش هاي فرهنگي بر
  هموارسازي سو د در كشور ايران انجام شده است . اين اولين تحقيقي است كه ارزش هاي
  فرهنگي را به متغيرهاي هموارسازي سود در ايران مرتبط مي كند.

  امضاء
  سخت است حرفت را نفهمند،

  سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

  حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

  وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

  اشتباهی هم فهمیده اند.


 4. Top | #3

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1397
  شماره عضویت
  2488
  نوشته
  4,900
  صلوات
  323
  دلنوشته
  2
  تشکر
  1,971
  مورد تشکر
  6,200 در 2,967
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض


  گري [ 10 ] عنوان كرد كه مي توان ارزش هاي حسابداري را از ارزش هاي فرهنگي
  استخراج كرد . براساس نظر وي، ارزش هاي فرهنگي يك كشور بر تصميمات حسابداري
  مانند تمايل مديريت به هموارسازي سود تأثير دارد . در اين راستا، به علت قديمي بودن
  ارزش هاي فرهنگي به دست آمده توسط هوفستد در ايران، از تحقيق اخير انجام شده
  براساس ارزش هاي فرهنگي هوفستد، توسط دكتر رضا زاده، استفاده شده است . چهار متغير
  فرهنگي؛ فردگرايي، مردگرايي، فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمينان براي نمونه به دست
  آمده از شركت هاي بورس، مورد بررسي قرا ر گرفته است . در اين تحقيق هدف اين است
  كه رابطه ارزش هاي فرهنگي بر هموارسازي سود مورد بررسي قرار گيرد.

  امضاء
  سخت است حرفت را نفهمند،

  سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

  حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

  وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

  اشتباهی هم فهمیده اند.


 5. Top | #4

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1397
  شماره عضویت
  2488
  نوشته
  4,900
  صلوات
  323
  دلنوشته
  2
  تشکر
  1,971
  مورد تشکر
  6,200 در 2,967
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض


  ضرورت و خاستگاه تحقيق
  محيط اجتماعي، فرهنگي، سياسي، قانوني و اقتصادي هر شركت، امكان يا فقدان استفاده ا ز
  هموارسازي سود را در آن شركت تحت تأثير قرار مي دهد . از آن جا كه بررسي تمامي اين
  عوامل در يك تحقيق تقريب ًا غير ممكن است، در اين تحقيق به بررسي تأثيرات تفاوت هاي
  فرهنگي بر هموارسازي سود پرداخته شده است.
  از اين رو ضرورت انجام تحقيقي جديد در مقوله هموارسازي سود بسيار احساس
  مي شد . از ع وامل تأثيرگذار بر هموارس ازي سود ، ارزش هاي فرهنگي است.

  امضاء
  سخت است حرفت را نفهمند،

  سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

  حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

  وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

  اشتباهی هم فهمیده اند.


 6. Top | #5

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1397
  شماره عضویت
  2488
  نوشته
  4,900
  صلوات
  323
  دلنوشته
  2
  تشکر
  1,971
  مورد تشکر
  6,200 در 2,967
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض


  رابطه ميان ارزش هاي فرهنگي با هموارسازي سود از مقوله هاي نويني است كه در ايران انجام نگرفته
  است . در سطح جهان تنها يك تحقيق و آن هم درباره بررسي پنج كشور جهان صورت
  پذيرفته است.
  اين تحقيق در راستاي احساس نياز به غني تر كردن ادبي ات حسابداري دراين خصوص
  ك ه ارزش ها ي فرهنگي شركت از قبيل فردگرايي، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمينان و
  مردگرايي تأثيري بر اين هموارسازي سود دارند يا خير . با انجام اين تحقيق به طور
  غيرمستقيم روابط ميان ارزش هاي حسابدا ري بر هموارسازي سود در ايران به دست خواهد
  آمد.

  امضاء
  سخت است حرفت را نفهمند،

  سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

  حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

  وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

  اشتباهی هم فهمیده اند.


 7. Top | #6

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1397
  شماره عضویت
  2488
  نوشته
  4,900
  صلوات
  323
  دلنوشته
  2
  تشکر
  1,971
  مورد تشکر
  6,200 در 2,967
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض


  هدف ها و فرضيه هاي تحقيق
  همان ط ور كه پ يش از اين نيز اشاره شد، محيط اجتماعي، فره نگي، سياسي ، قانوني و
  اقتصادي هر شركت، استفاده يا عدم استفاده از اقلام معوق آن شركت را تحت تأثير قرار
  مي دهد . به دليل گستردگي ابعاد محيطي، دراين تحقيق به بررسي رابطه ميان محيط
  فرهنگي بر هموارسازي سود مي پردازيم . از طرف ديگر، تحقيقات كمي به طور تجربي اثر
  فرهنگ بر فعاليت هاي حسابداري را بررسي كرده اند و بسياري از تحقيقات نيز اين تأثيرات
  را تنها از ديد نظري بررسي كرده اند . نتايج تحقيقات نظري وتجربي نشان مي دهد كه
  ارزش هاي حسابداري تحت تأثير ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي قرار مي گيرند.

  امضاء
  سخت است حرفت را نفهمند،

  سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

  حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

  وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

  اشتباهی هم فهمیده اند.


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی