12 - دست پخت خوب

با تشكيل زندگى مشترك دوران تجرد دختر و پسر ديروز و زن و مرد
امروز پايان گرفته است .

دختر در خانه پدر چه مى خورده است ؟ دوست داشته يا نه ؟
و پسر در دوران تجرد در خانه پدر چه مى خورده
و از دست پخت مادر راضى بوده يا خير و بيشتر در بيرون
از منزل غذا مى خورد يا در منزل ؟ هرچه بوده ،
گذشته و فعلا دوران جديد زندگانى است .دختر موفق و زيرك ، آن است كه تمام خوبيها را به عنوان يادگارهاى
ارزشمند، از دوران زندگى در خانه مادر فراگرفته و امروز
از آن تجربيات در زندگى مشترك بهره مى برد.

آشپزى و كدبانويى از هنرهاى يك زن خوب است . و اين هنر، وقتى
چشمگيرتر و مطلوبتر است كه زن در عين رعايت اعتدال و پرهيز از
اسراف و تبذير، دلچسب ترين غذاها را تقديم ، همسرش كند.


همان گونه كه رسول خدا صلى الله عليه و آله يكى از صفات
بد مرد را تنها غذا خوردن معرفى كرده است

امام صادق عليه السلام نيز دست پخت پاك و خوب داشتن
را از صفات خوب زن بيان كرده است

شايد هنرمندى زن در زمينه ارائه غذاهاى دوست داشتنى و مورد
علاقه همسر بتواند عاملى براى پيشگيرى از بروز اين صفت
بد - تنها غذا خوردن - در مرد باشد.


به طور كلى پذيرايى زن از شوهر و خدمت كردن به او در
فرهنگ اسلام از چنان پاداش عظيمى برخوردار است كه اگر
زنان مسلمان مى دانستند به خود اجازه نمى دادند كه
مرد حتى براى يك بار، غذاى آماده از بيرون منزل تهيه كند،


و حاضر مى شدند كه هميشه با بهترين غذاها و پاكيزه ترين
خوراكيها، كه دست پخت خودشان و حاصل دسترنجشان
است ، از همسرانشان پذيرايى كنند.

راستى اگر به فرموده حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام
جهاد زن ، خوب شوهردارى كردن است


، اين گفتار نورانى معنايى جز اين دارد كه زن در سنگر
تربيت فرزند، بچه دارى ، اداره شوهر، آرامش بخش بودن
براى او، خدمت در خانه به قصد عبادت و اطاعت از
همسر، به خشم در نياوردن او و...، حضور فعالانه و جدى داشته باشد.


به راستى زنى كه با بهانه هاى مختلف نه هنر فرزند آورى
و تربيت آن را دارد و نه هنر شوهردارى و اداره و تدبير كارهاى
منزل و نه هنر آشپزى و خدمت به شوهر و نه هنر ايجاد
جذابيت و دلربايى براى همسر و نه ... آيا مى تواند
ادعاى جهاد و بهره مندى از پاداش مجاهدان را داشته باشد؟

در پايان اين بخش به روايت جالبى بنگريد:

امام عليه السلام مى فرمايد: هر زنى كه به شوهرش جرعه اى
آب بنوشاند و او را سيراب كند،

پاداش اين كارش از عبادت يك سال كه روزهايش را روزه بگيرد،
و شبهايش را عبادت كند برتر است و در برابر هر نوبت كه
به شوهرش آب مى دهد خداوند برايش شهرى
در بهشت مى سازد و شصت گناه از او مى بخشدگلهاى آرامش بخش(ويژگيهاى زن نمونه در فرهنگ اسلام )