شماره تلفن های تماس با مطب دکتر روازاده

021-66425483
021-66424711
ساعتهای تماس ساعت 11 الی 14آدرس مطب دکتر روازاده

تهران-خیابان جمهوری،بین کارگر وگلشن،چهار راه شهید یاسری،مقابل بانک ملت،شماره 553 (با مترو در ایستگاه نواب پیاده شده کمتر از 5 دقیقه فاصله دارید).