بچه ها، بگین ببینم تا حالا چند بار ماه رو تو آسمون شب دیدید؟

بعضی شب ها وقتی به آسمون نگاه می کنید
ماه خیلی کوچیکه، مثل یک هلاله، ولی هر شب بزرگ
و بزرگ تر می شه تا به شکل گردی کامل در می آد.

اون وقت همه جا مهتاب می شه و نور نقره ای
همه جا رو پر می کنه.

بچه های گل! یه روز، دین ما هم کامل شد.
اون روز، روز عیدغدیر بود.

دین ما هم مثل قرص ماه زیبا و قشنگ شد.
دیگه از این به بعد کاملِ کامل بود.

بچه ها، روز عید غدیر، خدا به پیامبر سفارش کرده بود
که حتما یه کار رو انجام بده و گرنه همه زحمت هایی
که برای مسلمون ها کشیده بود، به هدر می رفت.


پیامبر باید رهبر بعد از خودش رو به مردم معرفی می کرد
و او حضرت علی علیه السلام بود و پیامبر ما هم این کارو انجام داد.

حالاکه پیامبر این وظیفه رو انجام داده بود.
خدا خوشحال شد و پیام فرستاد که امروز دین شما کامل شد
و همه نعمت و لطف خدا هم نصیب شما شد و از آن استفاده کردید
و حالا من راضی و خوشنودم که دین شما اسلامه.