جـــــانم فــــدای آن بنایی ...که نداری
قــربان آن گلـــدسته هایی ...که نداری

هــــرجا حـرم دیدم سرودم زیر لب از
دلتــــنگی گنــــبد طــلایی ...که نداری


بــــاب الرضا رفتم نشـستم گریه کردم
با یـــاد بـــاب المـجتبایی ...که نداری

قــــالیـــچه ارثـــیه مــــادر بـــــزرگم
نذر تو و صحن و سرایی ...که نداری


من هــر شب جمعه سلامی می دهم به
شـــش گوشـــه کرببلایی ...که نداری

ما سیـــنه زنهایت حسن کم گفته ایم آه
در مجـــلس دار البــکایی ...که نداری


دردی که داری در خودت میریزی آقا
حق می دهم درد آشنایی ...که نـداری

شاعر : محمد جواد پرچمیمجتباي فاطمه شد در شراره،ريزد از لعلِ لبش صدها ستاره(اشعارشهادت امام حسن مجتبی(ع)}