اولین شكوفه‌هاى عاشورایى


اربعین هم خود یك فروردین دیگر است. اولین شكوفه‌هاى عاشورایى در اربعین شكفته شد.

اولین جوشش‌هاى چشمه‌ى جوشان محبت حسینى - كه شطّ همیشه جارى زیارت را در طول این قرن‌ها به راه انداخته است - در اربعین پدید آمد.

مغناطیس پُرجاذبه‌ى حسینى، اولین دل‌ها را در اربعین به سوى خود جذب كرد؛ رفتن جابر بن ‌عبدالله و عطیّه به زیارت امام حسین(علیه‎السلام) در روز اربعین، سرآغاز حركت پُربركتى بود كه در طول قرن‌ها تا امروز، پیوسته و پى‌درپى این حركت پُرشكوه‌تر، پُرجاذبه‌تر و پُرشورتر شده است و نام و یاد عاشورا را روز به ‌روز در دنیا زنده‌تر كرده است.(پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب 1/1/85)منبع:گروه دین و اندیشه تبیان، مهری هدهدی