فراموش نکنید که اتفاقات براساس انتظارات ما روی می‌دهند.

به محض اینکه باورهای خود را درباره موضوعی تغییر می‌دهیم با اندیشه‌های جدید خود، افراد و فرصت‌های جدیدی را به زندگی‌مان جذب می‌کنیم.


در واقع پاک کردن ذهن از تفکرات منفی‌ کار بزرگی است که در تمام طول زندگی باید آن را به‌خاطر داشته باشیم.