8-تنها به قاضي رفته ها :


از ديگر علت هاي مخالفت ، بي اطلاعي بسياري از مادي گرا ها از وضع مذاهب و عقايد صحيح مذهبي ، خصوصا مذهب اسلام است،

زيرا اغلب مادي گراها از غرب برخاسته و يا اطلاعات آنها درباره مذاهب از غربي ها گرفته شده است و آنها هم كه معمولا از وضع مذاهب – بخصوص مذهب اسلام – بي اطلاع بوده و تنها گروهي از مستشرقين آنها – كه خود را براي بررسي مذاهب شرق آماده ساخته بودند – آشنايي مختصري به اصول مذاهب داشته اند،


ولي با كمال تأسف، بعضي از مستشرقين به علل خاصي در پاره اي از موارد، بعضي از قضايا را از مجراي اصلي خود منحرف نموده و به صورت ديگري جلوه داده اند.


منیع:(آفريدگار جهان، حضرت آيت الله مكارم شيرازي به نقل از سايت تبيان)