آیین گل است وباغ باران
آیینه در آیینه بهاران

با نام حسین پر کشیده است
هر گل عطری از تو شنیده است

نماهنگی زیبا به مناسبت اعیاد شعبانیه با صدای امیر اکبری

دانلود

کلیپ های تصویری به مناسبت اعیاد فرخنده شعبانیه