کلیپ تصویری «لبه‌ی پرتگاه»

امام خامنه ای:
در انتخابات سال ۸۸، آن کسانی که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده،
_ چرا برای مواجهه‌ی با تقلب، اردوکشی خیابانی کردند؟
_ چرا این را جواب نمیدهند؟
صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومی، نخیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند.

خب، چرا عذرخواهی نمیکنند؟ در جلسات خصوصی میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود،
_ چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟
_ چرا برای کشور هزینه درست کردید؟
اگر خدای متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه‌های مردم به جان هم می‌افتادند، میدانید چه اتفاقی می‌افتاد؟

می‌بینید امروز در کشورهای منطقه، آنجاهائی که گروه‌های مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
کشور را لب یک چنین پرتگاهی بردند؛
خداوند نگذاشت،
ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایای سال ۸۸،

این مسئله‌ی اصلی است؛ این را چرا فراموش میکنید؟

بیانات در دیدار دانشجویان‌ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
لبه ی پرتگاه
لینک در آپارات | لبه ی پرتگاه