از خُم علم تو...ای روشنای کلام نورانی‏ات تا همیشه در جهان جاری!
ای فرزند بلند بالای زین‏العابدین که امیر و سرور دانش‏اندوزانی!
از چهار گوهر منور دیگر که نشان می‏جویم، به در خانه تو می‏رسم؛
آنجا که بزرگان دین و تشنگان دانش در رواق لبریز سادگی آن،
از خُم مستی‏آور علم تو می‏نوشند و در فراگیری ذره‏ای از کمال تو می‏کوشند.


ای والاترین پیام‏دار مظلومیت شیعه!
بعد از تو، سینه سوخته مردم را چه کسی مرهم باشد
و مخزن دانش الهی را جز چشم‏های نافذ تو، که بگشاید؟...


سعیده خلیل‏نژاد