قال الله تعالی سبحانه :


عَالِمِ الْغَیبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا یشْرِكُونَسوره مبارکه
المؤمنون- آیه
(91 )

او دانای نهان و آشکار است؛ پس برتر است از آنچه برای او همتا قرار می‌دهند!

The Knower of the unseen and the seen, so may He
be exalted above what they associate (with Him)


.

دومین دوره ختم نوشتاري قرآن به همت کاربران قرآني (مواظب باش از اين قافله جانموني)