قال الله تعالی سبحانه :


فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ


سوره مبارکه
المؤمنون- آیه
(102 )
و کسانی که وزنه اعمالشان سنگین است، همان رستگارانند!


Then as for him whose good deeds are
preponderant, these are the successful
دومین دوره ختم نوشتاري قرآن به همت کاربران قرآني (مواظب باش از اين قافله جانموني)