۱۰ - زندان ریکرز – ایالات متحده


زندان جزیره ای ریکرز در شهر نیویورک در آمریکا قرار داشته و ندامتگاه بدترین مجرمان و جنایتکاران ایالات متحده است. این زندان مابین دو منطقه ی مسکونی برونکس و کوینسک و مجاور با فرودگاه لا-گواردیا واقع شده است. زندان ریکرز به خاطر رفتار بسیار خشن نگهبانان و زندانبانان با مجرمان به شهرت عام رسیده است.

/