سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
˜Ï æÈáǐ
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: آموزش گویش گیلکی

 1. Top | #1

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  خرداد 1397
  شماره عضویت
  9287
  نوشته
  1,403
  تشکر
  334
  مورد تشکر
  1,202 در 694
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  ghalbha آموزش گویش گیلکی


  * سلام، خوبی ...

  * خوب هیسی؟ : خوب هستی ؟ » هیسی hisi (هستی)

  * مرسی ممنون، تو خوبی؟

  * شومو خوب هیسین؟ : شما خوب هستید؟ » هیسین hisin (هستین)

  * شومو : شما shumu

  * شومو هیسین؟ : شما هستید؟

  * آمو خوب هیسیم : ما خوب هستیم hisim

  * آمو : ما amu

  * آمو هیسیم : ما هستیم

  * مو : من mu

  * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم hisəm

  * مو سهیلم : من سهیلم sohei ləm

  * اوشان کی هیسن؟ : آنها کی هستند؟ oushan

  * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

  ** جمع بندی **

  ضمایر »

  مفرد : مو mu (من) - تو tu (تو) - اون un (اون) - این in (این)

  جمع : آمو amu (ما) - شومو shumu (شما) - اوشانoushan (آنها) - ایشانishan (اینها)

  سرف فعل »

  هیسم hisəm (هستم) - هیسی hisi (هستی) - هیسه hise (هست)

  هیسیم hisim (هستیم) - هیسین hisin (هستین) - هیسن hisən (هستن)
  امضاء


  عـاشقان را سر شوریده به پیكر عجب است

  دادن سر نه عجب ،داشتن سر عجب است

  تـن بـی سر عجبـی نیست رود گـر در خاک

  سـر سربـاز ره عشـق بـه پیکـر عجب است 2.  

 3. Top | #2

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  خرداد 1397
  شماره عضویت
  9287
  نوشته
  1,403
  تشکر
  334
  مورد تشکر
  1,202 در 694
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض

  ** × **

  * تو خوبی » خوبی= خوب هیسی

  * اون خوب هیسه؟ : اون خوب هست؟

  * اون خوبه؟ » خوبه = خوب هیسه

  * اون کی هیسه؟ : اون کی هست؟

  * اون کئه؟ : اون کیه؟ » کئه k'e

  »» کی هیسه = کئه ««

  * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

  * اون چئه؟ : اون چیه؟ » چئه ch'e

  »» چی هیسه = چئه ««

  * اوشان چئن؟ : اونها چین؟ » چئن che'n

  »» چی هیسن = چئن ««

  * اوشان کئن؟ : اونها کین؟ » کئن ke'n

  »» کی هیسن = کئن ««

  ** جمع بندی **

  # ضمایر چسبان در گیلکی غرب مازندران و شرق گیلان همانند فارسی عامیانه میباشد

  م - ی - ه - یم - ین - ن

  توجه شود قبل از ضمایر چسبان اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع شوا (ə) میآید

  برای مثال

  * مو هیسم mu hisəm

  * اوشان هیسن oushan hisən
  امضاء


  عـاشقان را سر شوریده به پیكر عجب است

  دادن سر نه عجب ،داشتن سر عجب است

  تـن بـی سر عجبـی نیست رود گـر در خاک

  سـر سربـاز ره عشـق بـه پیکـر عجب است 4. Top | #3

  عنوان کاربر
  مدیر ارشد انجمن
  تاریخ عضویت
  خرداد 1397
  شماره عضویت
  9287
  نوشته
  1,403
  تشکر
  334
  مورد تشکر
  1,202 در 694
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض

  *تی قوربان : قوربونت » تی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)
  * تی حال خوب هیسه؟ : حالت خوب هست؟ » هیسه hisə (هست)
  * تی حال : حالت
  * می حال خوب هیسه : حالم خوبه
  * می حال : حالم » می (ضمیر ملکیه مانند my در انگلیسی)
  * تی نام چی هیسه؟ : اسمت چی هست؟
  * تی نام : اسمت » nam
  * تی نام چئه؟ (che) : اسمت چیه » چی هیسه ---> چئه ch'e
  * بخشنین شومو؟ : ببخشید شما؟ » بخشنین baxshenin (می بخشید)
  * می نام سهیله : اسمم سهیله
  * می نام سهیل هیسه : اسمم سهیل هست
  * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم » مو mu (من) / هیسم hisəm (هستم)
  * شیمی کار چی هیسه (چئه)؟ : کارتون چیه؟ » شیمی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)
  * أمی شغل کشاورزی هیسه : شغلمون کشاورزی هست
  * أمی شغل کشاورزئه : شغلمون کشاورزیه
  »» کشاورزی هیسه = کشاورزئه ««

  ** جمع بندی **
  ضمایر ملکی »
  مفرد : می mi - تی ti - اونه une - اینه ine
  جمع : أمی ami - شیمی shimi - اوشانه ushane - ایشانه ishane
  ** × **
  * شیمی حال خوب هیسه؟ : حالتون خوبه
  * نه، می حال خوب نییه : نه حالم خوب نیست » نییه ni yə (نیست)
  * شومو خوب هیسین؟ : شما خوبین؟ » شومو shumu (شما)
  * نه، آمو خوب نیییم: نه ما خوب نیستیم » نی ییم ni yim (نیستیم)
  * اون علی هیسه؟ : اون علی هست؟
  * اون علئه؟ : اون علیه؟ » علئه al'e
  * نه اون علی نییه : نه اون علی نیست
  * نه مو علی نییم : نه من علی نیستم » نییم ni yəm
  ** جمع بندی **  سرف فعل »
  مفرد : نییم niyəm (نیستم) - نییی niyi (نیستی) - نییه niyə (نیست)
  جمع : نیییم niyim (نیستیم) - نییین niyin (نیستین) - نیین niyən (نیستند)

  ** × **
  * اونه نام چی بؤ ؟ : اسمش چی بود؟ » اونه (his/her) - بؤ bow (بود)
  »» اونه نام = اونˇنام = oun ə nam ««
  * اوشانه کار چی بؤ؟ : کار آنها چی بود؟
  »» اوشانه کار = اوشانˇکار = oushan ə kar ««
  * اون چی بؤ؟ : اون چی بود
  * اوشان چی بؤن؟ : آنها چی بودند » اوشان (آنها) - بؤن bown (بودند)
  * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟ » بی (بودی) / نبی nebi (نبودی)
  * آها بؤم ولی ده نییم : آره بودم ولی دیگه نیستم » آها (آره) / ده (دیگه)
  ** جمع بندی2 **


  سرف فعل بودن »
  مفرد : بؤم bowm (بودم) - بی bi (بودی) - بؤ bow (بود)
  جمع : بیم bim (بودیم) - بین bin (بودید) - بؤن bown (بودند)
  سرف فعل نبودن »
  مفرد : نؤبؤم nobowm (نبودم) - نبی nebi (نبودی) - نؤبؤ nobow (نبود)
  جمع : نبیم nebim (نبودیم) - نبین nebin (نبودید) - نؤبؤن nobown (نبودند)
  ** × **
  * مو پرسپولیسی هیسم : من پرسپولیسی هستم » هیسم hisəm
  * مو استقلالی بؤم : من استقلالی بودم » بؤم bom
  * مو خؤنه هیسأم : من خونه هستم » هیسأم hisam
  * مو خؤنه هیسأبؤم : من خونه بودم » هیسابؤم hisabom
  * نکته مهم : در زبان گیلکی بودن با در جایی بودن فرق میکنه
  * آمو آلمانی هیسیم : ما آلمانی هستیم
  * آمو آلمان هیسأیم : ما آلمان هستیم
  * آمو آلمانی نیییم : ما آلمانی نیستیم
  * آمو آلمان نئسأیم : ما آلمان نیستیم
  * شومو آلمانی بین : شما آلمانی بودید
  * شومو آلمان هیسأبین : شما آلمان بودید
  * شومو آلمانی نبین : شما آلمانی نبودید
  * شومو آلمان نئسأبین : شما آلمان نبودید
  ** جمع بندی3 **
  سرف فعل بودن در جایی » حال
  مفرد : هیسأم hisam (هستم) - هیسأی hisay (هستی) - هیسئه his'e (هست)
  جمع : هیسأیم hisaim (هستیم) - هیسأین hisain (هستید) - هیسأن hisan (هستند)
  سرف فعل نبودن در جایی » حال  مفرد : نئسأم nesam (نیستم) - نئسأی nesay (نیستی) - نئسئه nes'e (نیست)
  جمع : نئسأیم nesaim (نیستیم) - نئسأین nesain (نیستید) - نئسأن nesan (نیستند)


  سرف فعل بودن در جایی » گذشته
  مفرد : هیسأبؤم hisabom (بودم) - هیسأبی hisabi (بودی) - هیسأبؤ hisabo (بود)
  جمع : هیسأبیم hisabim (بودیم) - هیسأبین isabin (بودید) - هیسأبؤن hisabon (بودند)
  سرف فعل نبودن در جایی » گذشته
  مفرد : نئسأبؤم nesabom (نبودم) - نئسأبی nesabi (نبودی) - نئسأبؤ nesabo (نبود)
  جمع : نئسأبیم nesabim (نبودیم) - نئسأبین nesabin (نبودید) - نئسأبؤن nesabon (نبودند)  ** × **


  * مو رامسری هیسم : من رامسری هستم
  * مو رامسر هیسأم : من رامسر هستم » بودن در جایی
  * مو رامسری نییم : من رامسری نیستم
  * مو رامسر نئسأم : من رامسر نیستم » بودن در جایی
  * مو رامسری بؤم : من رامسری بودم
  * مو رامسر هیسابؤم : من رامسر بودم » بودن در جایی
  * مو رامسری نؤبؤم : من رامسری نبودم
  * مو رامسر نئسابؤم : من رامسر نبودم » بودن در جایی
  ** جمع بندی4 **
  # بودن در جایی
  * مو هیسأبؤم (بودم) / هیسأم (هستم)
  * تو هیسأبی (بودی) / هیسأی (هستی)
  * اون هیسأبؤ (بود) / هیسئه (هست)
  * آمو هیسأبیم (بودیم) / هیسأیم (هستیم)
  * شومو هیسأبین (بودید) / هیسأین (هستید)
  *اوشان هیسأبؤن (بودند) / هیسأن (هستند)
  # بودن
  * مو بؤم (بودم) / هیسم (هستم)
  * تو بی (بودی) / هیسی (هستی)
  * اون بؤ (بود) / هیسه (هست)
  * آمو بیم (بودیم) / هیسیم (هستیم)
  * شومو بین (بودید) / هیسین (هستید)
  * اوشان بؤن (بودند) / هیسن (هستند)
  ** × **


  * کویه : کجا
  * کوی : کجا
  * کویه هیسأبی؟ : کجا بودی؟
  * کویه هیسأی؟ : کجا هستی؟
  * کوی هیسأی؟ : کجایی؟
  * علی کوی هیسئه؟ : علی کجاست؟
  * علی برجه هیسئه : علی بیرونه » برجه : بیرون
  ** جمع بندی5 **


  کوی و کویه هردو به یک معنا میباشند فقط یک تفاوت جزئی دارن که در ادامه خواهیم گفت
  امضاء


  عـاشقان را سر شوریده به پیكر عجب است

  دادن سر نه عجب ،داشتن سر عجب است

  تـن بـی سر عجبـی نیست رود گـر در خاک

  سـر سربـاز ره عشـق بـه پیکـر عجب استاطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی