مشخصات فنی :

بخش موتور
دو موتور آلیسون T406-AD-400
قدرت محور نیرو 6150 اسب بخار و یا 4586 كیلو وات


بخش ملخ
سه ملخ در هر هاب
ساخه شده از گرافیت و فایبرگلاس
سرعت انتهای ملخ 201.75 متر بر ثانیه
قطر ملخ 11.58 متر
سطح ملخ 24.3 مترمربع
سطح صفحه 210.7 مترمربع
چرخش ملخ اتوماتیك و بر حسب نیرو


كارایی
حداكثر سرعت در سطح دریا 510 كیلومتر در ساعت (275 نات)
نرخ صعود عمودی در سطح دریا 332 متر در دقیقه
حداكثر نرخ صعود در سطح دریا 707 متر در دقیقه
سقف پرواز خدماتی 7925 متر (26000 پا)
سقف پرواز خدماتی با یك موتور 3444 متر (11300 پا)
حداكثر ارتفاع پرواز در حالت سكون 4328 متر

برد
حمله آبی خاكی 954 كیلومتر
حداكثر برد 3892 كیلومتر

ظرفیت
2 خدمه
24 سرباز یا 12 تخت
ابعاد داخلی
طول 7.37 متر
عرض 1.8 متر
ارتفاع 1.83 متر

وزن
وزن خالی 15032 كیلوگرم
حداكثر وزن پرواز بصورت عمودی 21546 كیلوگرم (47500 پوند)
حداكثر وزن پرواز در مسیر كوتاه 24948 كیلوگرم (55000 پوند)
حداكثر وزن پرواز 27443 كیلوگرم (60500 پوند)
قلاب بار تكی 4536 كیلوگرم (10000 پوند)
قلاب بار دوتایی 6147 كیلوگرم (15000 پوند)

ابعاد خارجی
طول بدنه 17.48 متر (57.33 پا)
عرض با احتساب ملخ‌ها 25.55 متر(83.33 پا)
طول برای انبار 19.08 متر(65.58 پا)
عرض برای انبار 5.61 متر(18.42 پا)
ارتفاع در حالت ملخ افقی 6.63 متر(21.76 پا)
ارتفاع در حالت ملخ عمودی 5.38 متر(17.65 پا)

ظرفیت سوخت
محفظه كنار بدنه Sponsons 4649 لیتر (1228 گالن)
باك درون بال 2979 لیتر(787 گالن)
باك اضافه 9221 لیتر(2436 گالن)