۳٫ دروغ‌ترین‌ها:
بدگمانی از مصادیق دروغ‌ترین دروغ‌ها است که باید از آن پرهیز کرد.

پیامبر خدا(ص) می‌فرماید:
إیّاکُم و الظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أکذَبُ الکَذِبِ؛
از گمان بپرهیزید؛ زیرا گمان دروغترین دروغ است.

(بحار الأنوار: ج ۷۵، ص۱۹۵، حدیث۸٫)

۴٫ جبن و بخل و حرص:
از آثار بدگمانی ترس و بخل‌ورزی و حرص است.
پیامبر(ص) می‌فرماید:
همانا ترس و بخل و حرص، [جلوه‌هاى] یک خصلتند که
بدگمانى، آنها را فراهم آورده است.

( بحار الأنوار: ج ۷۳، ص۳۰۴، حدیث۲۱٫)

از آیات و روایات به دست می‌آید که بخل ریشه در بدگمانی نسبت به خدا دارد؛
چنانکه حرص، زیاده خواهی بیش از استحقاق نیز ریشه در همین بدگمانی دارد.
حضرت امیرمومنان(ع) به مالک اشتر می‌نویسد:
همانا بخل و ستم و آزمندى خصلتهاى گوناگونى هستند
که بد گمانى به خدا فراهم آورنده آنهاست و در نهاد
مردمان بد‌کردار نهفته‌اند.

( نهج البلاغه: نامه ۵۳).