9- مَثَل آفرينش عيسى و آدم عليهما السّلام

(إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ا لْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَتَكُن مِّنَ ا لْمُمْتَرِينَ).(103)
((مثل (آفرينش ) عيسى در نزد خدا، همچون مثل آدم است كه او را از خاك آفريد، و سپس به او فرمود: موجود باش ! او هم فوراً موجود شد. (بنا بر اين ولادت مسيح بدون پدر، هرگز دليل بر الوهيّت او نيست ). اينها حقيقتى است از جانب پروردگار تو؛ بنا بر اين ، از ترديد كنندگان مباش !)).
هست عيسى همچو آدم در مثال كز
ترابى كرد خلقش ذوالجلال
گفت او را باش پس شد همچنان
اين نباشد زان عجب تر در نشان ...
بى پدر بى مادر آمد در وجود
زان عجبتر نيست عيسى در شهود
راستى مى باشد از پروردگار
پس مباش از ممترين او را به كار
هر يك از افعالش ارباشى به هوش
اعجب است از ديگرى بى روى پوش
خلقت عيسى و آدم در شمار
بود يك فعل از هزار و صد هزار
زين عجايب تر بسى در خلقت است
گر كه عقلى بى زعيب و علّت است
چشم تو بر هم نهى احمق شوى
غافل از آن قدرت مطلق شوى
شك نمايى در مسيح حقّ نظر
كوچسان آمد به دنيا بى پدر(104)
وجه تشبيه
مسيحيان ولادت غير عادى ((حضرت مسيح )) را دليل بر الوهيّت وى دانسته اند ولى خداوند با ذكر مثالى ساده و روان در پاسخ آنان فرمود: ولادت عيسى از جهت غير طبيعى بودن ، در نزد خدا همانند ولادت آدم ابوالبشر است كه او را بدون پدر و مادر از خاك آفريد؛ قصّه ((آفرينش آدم )) از ((خلقت مسيح )) شگفت انگيزتر است . زيرا آدم بدون پدر و مادر آفريده شده ، در صورتى كه عيسى بدون پدر از مادر متولّد شد، چگونه است كه شما نسبت به آدم معتقديد كه بنده و مخلوق خداست ، ولى عيسى را خدا يا فرزند خدا مى دانيد!
به هر صورت وجه شباهت در اين تشبيه ((آفرينش غير عادى )) است كه خداوند ((آدم )) و ((مسيح )) را از طريق غير طبيعى و خارق العاده آفريده است .
اين مثل و تشبيه پاسخ دندان شكنى است به مسيحيان كه ولادت غير عادى عيسى را دليل بر الوهيّت وى پنداشته اند.


چهل مثل از قرآن