حضرت علیهاالسلام در پاسخ ابوبکر چنین فرمود:
بهانه‏های دروغین
۱۷. پاک و منزه است خداوند! هیچ گاه رسول خدا از کتاب خدا روی گردان و نسبت به احکام او مخالف نبود، بلکه پیرو قرآن و سوره‏های آن بود. آیا شما بر نیرنگ و فریب اجماع کرده بهانه‏های دروغین بر او بسته‏اید؟ این کار شما پس از رحلت آن حضرت، مانند همان فتنه‏ها و غائله‏هایی است که در زمان زنده بودن آن حضرت برای هلاکتش انجام می‏شد. این کتاب خدا که داوری دادگر است و بیان آن حلّ و فصل می‏کند [دعوی ما را] که می‏فرماید: درخواست زکریا از خداوند آن بود که به او فرزندی بدهد و گفت: [آن فرزند [«وارث من و آل یعقوب باشد.» و یا در جای دیگر می‏فرماید: «سلیمان از داود ارث برد.» بنابراین خداوند متعال در آنچه که توزیع و تقسیم کرده، سهم هر کسی را تعین و مقدار واجب و حتمی از میراث را مشخص ساخته است، سهم پسران و دختران را به گونه‏ای واضح و روشن بیان داشته، بهانه‏جویی یاوه سرایان را باطل ساخته و از بدگمانی و شبهه افراد وامانده در آینده جلوگیری نموده است. نه، چنین نیست، «بلکه شما خودتان را گول می‏زنید و نفوس شما کاری [قبیح] را برایتان با جلوه‏ای زیبا نمایش داده است. و من بردباری و صبری نیکو و جمیل خواهم کرد و بر آنچه که شما توصیف می‏کنید، از خداوند کمک می‏جویم!»
ابوبکر با شنیدن این فرمایش، چنین گفت: خداوند و رسولش راست گفته‏اند و دختر پیامبر نیز درست می‏گوید. تو معدن حکمت و جایگاه هدایت و رحمت رکن دین و سرچشمه برهان و دلیل می‏باشی، حق گویی تو را بعید نمی‏شمرم و سخنانت را ناروا نمی‏دانم. اینک این مسلمانانند که می‏توانند بین من و تو داوری کنند. آنچه را که برعهده گرفته‏ام، اینان بر گردنم انداختند و به اتّفاق و هماهنگی ایشان آنچه را که به دست گرفته‏ام عهده‏دار گشته‏ام. نه زور گفته‏ام و نه استبداد داشته و نه تنها خود تصمیم گرفته‏ام. اینان بر این کار گواه و شاهدند.
حضرت علیهاالسلام روی به مردم کرده فرمود:
چه بد موضعی گرفتید
۱۸. ای مردمی که شتابان به گفتار باطل روی آورده کار زشت زیان‏بار را با دیده اغماض نگریسته و آن را پذیرفته‏اید! «آیا در قرآن اندیشه نمی‏کنید یا اینکه قفل بر در دل‏هایتان است؟» نه چنین نیست، بلکه کارهای زشتتان بر دل‏هایتان نقش بسته، [جایی برای خیراندیشی و تفکّر صحیح باقی نگذاشته است[ گوشها و چشم‏هایتان را فرا گرفته است و چه بد جایی برگشتید و چه بد موضع گرفتید، به بد چیزی اشاره کرده‏اید و به معاوضه نامناسب و بدی رضا داده‏اید. به خدا سوگند، هنگامی که پرده‏ها به یک سوی زده شود، بارش را سنگین و پیامدش را خطرناک خواهید یافت و زیان و ضرر به دنبال خواهد داشت «و از پروردگارتان آنچه را که حساب نمی‏کردید و به ذهنتان نمی‏آمد، برایتان آشکار خواهد شد و در آن هنگام آنها که بر باطل هستند، زیان خواهند دید.»


پایگاه مذهبی سبطین