دعا برای همه


برای امشب‌تان آمادگی کامل پیدا کردید با دل خوش می‌روید در خانه خدا و با پایان یافتن احیا هم خیلی دلتان خوش باشد که قبولتان کرده، شما را بخشیده و رحمتش را نصیبتان کرده است. دعاهایی هم که می‌کنید عام دعا بکنید، بگویید خدایا هر چه امشب می‌خواهم برای خودم، زن و بچه‌ام، نسلم، مردم، مسلمان‌ها، مؤمن‌ها، ملائکه، جن، انس، انبیا، ائمه، ارواح طیبه، اولیا، شهدا برای همه بخواهید؛ وقتی برای همه بخواهید پروردگار به همه عنایت می‌کند، چیزی که می‌خواهد به شما عطا کند و هیچ هم از شما کم نمی‌گذارد.


منبع : پایگاه عرفان