پی نوشت ها:


.1 سوره ملک، آیه .3


.2 سوره فصلت، آیه .11


.3 سوره نساء، آیه .122


.4 تحف العقول، ص .292


.5 سوره طه، آیه .114


.6 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه .19


.7 سوره اسراء، آیه .80


.8 بحار، ج 66، ص 396، ح .83


.9 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه .19


.10 سوره عنکبوت، آیه .45


.11 سوره قیامت، آیات .15 14


.12 تاء «بصیرة» برای مبالغه است، مانند «علامة» ، نه تأنیث.


.13 عنهم ( علیهم السلام): «لیس لک من صلاتک إلا ما أحضرت فیه قلبک» (بحار، ج 81، ص 259، ح 57) .


.14 سوره حاقه، آیات .36 35


.15 سوره غاشیه، آیه .6


.16 سوره اعراف، آیه .50


.17 همان.


.18 سوره مائده، آیه .72


.19 سوره ذاریات، آیه .56


.20 سوره ذاریات، آیه .56


.21 سوره طلاق، آیه .12


.22 سوره ذاریات، آیه .57


.23 همان، آیه .58


.24 سوره یونس، آیه .18


.25 سوره انفال، آیه .75


.26 سوره انعام، آیه .28


.27 سوره انبیاء، آیه .22


.28 سوره علق، آیه .5


.29 سوره نساء، آیه .113


.30 سوره الرحمن، آیه .3 1


.31 سوره ابراهیم، آیه .8


.32 امیرالمؤمنین ( علیه السلام) به بخشی از این اهداف اشاره می کند: (نهج البلاغه، خطبه 147) .


.33 سوره بقره، آیه .129


.34 سوره شعراء، آیه .109


.35 سوره شوری، آیه .23


.36 سوره انسان، آیه .9


.37 سوره عبس، آیه .24


.38 تفسیر برهان، ج 4، ص 429، ح .1


.39 سوره انسان، آیه .10


.40 احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه (230 421) فیلسوف و پزشک نامور اسلامی که در طب علمی و عملی، لغت، ادب، فنون شعر، کتابت، منطق، ریاضیات و به ویژه در علم اخلاق شهرت بسیار داشت. از آثار اوست: ترتیب السعادة، تهذیب الأخلاق و تطهیرالأعراق، جاویدان خرد، آداب الفرس والهند، تجارب الأمم و تعاقب الهمم.


.41 تهذیب الأخلاق، ص 24، .94