یا رضا جان کن مدد بر خوانِ تو مهمان منم
در شبِ میلادِ تو دلْ‌تشنه‌ی درمان منم

آرشيو اخبار بخش سایر کشورها ، در مهر ماه 1389