1. نويسنده و پژوهشگر، رايزن فرهنگى سابق ج.ا.ا در سوريه و لبنان

2. نشريه شما، مورخ 10/10/77، 13 صفحه فرهنگى

3. بيانات مقام معظم رهبرى مورخ 17/11/80 در ديدار با اعضاى شوراى عالى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى.

4. پيام برائت از مشركان، صحيفه نور، ج 20، ص 118، مورخ 6/5/66

5. صحيفه نور، ج 17، ص 240، مورخ 4/2/62

6. پيام امام خمينى (ره) به مناسبت سالروز پيروزى انقلاب اسلامى، صحيفه نور، ج 11، ص 266، 22/11/58

7. نقش قيامتى انقلاب اسلامى، ص 95

8. صدور انقلاب از ديدگاه امام، ص 61 ـ 60

9. مباحثى پيرامون فرهنگ انقلاب اسلامى، ص 364 و 366، شهيد محمد جواد باهنر

10. بيانات امام خمينى در جمع سفراى كشورهاى اسلامى، صحيفه نور، ج 13، ص 127، مورخ 28/7/59

11. بيانات مقام معظم رهبرى مورخ 17/11/80

12. بيانات مقام معظم رهبرى در جمع مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، مورخ 17/11/80

13. صحيفه نور، ج 18، ص 103 ـ 102، در ديدار با مسئولان دانشگاه امام صادق (ع)، مورخ 15/6/62.

14. صدور انقلاب از ديدگاه امام راحل (ره)، ص 31.

15. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، مورخ 17/11/80

16. چشم انداز ارتباطات فرهنگى/ فروردين 82، ص 60

17. روزنامه كيهان، شماره‏ى 16440، ص 16

18. صحيفه نور، ج 13، ص 83، مورخ 21/6/1359

19. روزنامه كيهان، مورخ 10/11/77

20. صحيفه نور، ج 21، ص 171

21. صحيفه نور، ج 4، ص 188

22. روزنامه كيهان، پنجشنبه 24/2/1377

23. روزنامه كيهان، پنجشنبه مورخ 24/2/1377

24. بيانات مقام معظم رهبرى مورخ 17/11/80