سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
˜Ï æÈáǐ
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: حالت زیبا و جدید برای ارسال موضوع در ویبولتین

 1. Top | #1

  عنوان کاربر
  كاربر ويژه
  تاریخ عضویت
  شهریور 1388
  شماره عضویت
  55
  نوشته
  7,147
  صلوات
  14
  دلنوشته
  1
  اللهم عجل لولیک الفرج
  تشکر
  1,515
  مورد تشکر
  3,992 در 2,074
  دریافت
  6
  آپلود
  8

  پیش فرض حالت زیبا و جدید برای ارسال موضوع در ویبولتین

  سلام به همه ی دوستان
  با نصب این هک حالت ارسال موضوع این شکلی میشه :

  برای اینکار به این مسیر برین
  ادمین سی پی --> جستجو در قالب ها --> قالب مورد نظر --> newthread
  حالا کد های درون اون رو پاک کنید و کد های زیر رو وارد کنید

  کد:
  $stylevar[htmldoctype]
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
  <head>
  $headinclude
  <title>$vboptions[bbtitle] - $vbphrase[post_new_thread]</title>
  </head>
  <body$onload>
  $header
  $navbar
  
  $postpreview
  
  <form action="newthread.php?do=postthread&amp;f=$forumid" method="post" name="vbform"<if condition="!is_browser('webtv')"> onsubmit="return vB_Editor['$editorid'].prepare_submit(this.subject.value, $vboptions[postminchars])"</if>>
  
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
    <td class="tcat" colspan="2">
      <span class="smallfont" style="float:$stylevar[right]"><strong>$vbphrase[forum]</strong>: <a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$foruminfo[forumid]">$foruminfo[title]</a></span>
      $vbphrase[post_new_thread]
    </td>
    <tr>
      <td width="50%" class="alt2"><if condition="$show['podcasturl']">
          <!-- podcast stuff -->
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[podcast_options]</legend>
  
            <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
            <tr>
              <td class="smallfont">$vbphrase[podcast_url]:</td>
              <td class="smallfont">&nbsp;$vbphrase[filesize_bytes]:</td>
            </tr>
            <tr>
              <td><input type="text" class="bginput" name="podcasturl" value="$podcasturl" size="50" maxlength="255" tabindex="1" title="$vbphrase[podcast_url]" /></td>
              <td>&nbsp;<input type="text" class="bginput" name="podcastsize" value="$podcastsize" size="10" tabindex="1" title="$vbphrase[podcast_size]" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="smallfont">$vbphrase[subtitle]:</td>
              <td class="smallfont">&nbsp;$vbphrase[explicit]:</td>
            </tr>
            <tr>
              <td><input type="text" class="bginput" name="podcastsubtitle" value="$podcastsubtitle" size="50" maxlength="255" tabindex="1" title="$vbphrase[subtitle]" /></td>
              <td><input type="checkbox" name="podcastexplicit" value="1" tabindex="1" $explicitchecked title="$vbphrase[explicit]" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="smallfont">$vbphrase[keywords]:</td>
              <td class="smallfont">$vbphrase[author]:</td>
            </tr>
            <tr>
              <td><input type="text" class="bginput" name="podcastkeywords" value="$podcastkeywords" size="50" maxlength="255" tabindex="1" title="$vbphrase[keywords]" /></td>
              <td><input type="text" class="bginput" name="podcastauthor" value="$podcastauthor" size="25" maxlength="255" tabindex="1" title="$vbphrase[author]" /></td>
            </tr>
            </table>
          </fieldset>
          <!-- / podcast stuff -->
          </if>
        <if condition="$show['tag_option']">
      <fieldset class="fieldset" style="margin-top: $stylevar[cellpadding]px">
        <legend>$vbphrase[tags]</legend>
        <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
          <div>$vbphrase[separate_tags_using_comma]</div>
          <span id="tag_add"><input type="text" class="bginput" name="taglist" id="tag_add_input" value="$newpost[taglist]" size="40" tabindex="1" /></span>
          <if condition="$show['tags_remain']"><div><phrase 1="$tags_remain">$vbphrase[you_may_add_x_tags_to_thread]</phrase></div></if>
      </div>
  
        <if condition="$show['popups']">
          <div id="tag_add_menu" class="vbmenu_popup" style="display:none"></div>
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_tagsugg.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
          <script type="text/javascript">
          <!--
          vbmenu_register('tag_add', true);
          tag_add_comp = new vB_AJAX_TagSuggest('tag_add_comp', 'tag_add_input', 'tag_add');
          tag_add_comp.allow_multiple = true;
          tag_add_comp.set_delimiters('$tag_delimiters');
          //-->
          </script>
        </if>
      </fieldset>
      </if>
          
          $attachmentoption
  
          <if condition="$show['member']">
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[thread_subscription]</legend>
            <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
            <tr>
              <td>$vbphrase[notification_type]:<br /><select name="emailupdate" tabindex="1">
                <option value="9999" $emailchecked[9999]>$vbphrase[do_not_subscribe]</option>
                <option value="0" $emailchecked[0]>$vbphrase[no_email_notification]</option>
                <option value="1" $emailchecked[1]>$vbphrase[instant_email_notification]</option>
                <option value="2" $emailchecked[2]>$vbphrase[daily_email_notification]</option>
                <option value="3" $emailchecked[3]>$vbphrase[weekly_email_notification]</option>
              </select></td>
              <if condition="$show['subscribefolders']"><td>$vbphrase[folder]:<br /><select name="folderid" tabindex="1">$folderbits</select></td></if>
            </tr>
            </table>
          </fieldset>
          </if>
  
          <if condition="$show['poll']">
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[post_a_poll]</legend>
            <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
              <div><label for="cb_postpoll"><input type="checkbox" name="postpoll" value="yes" id="cb_postpoll" tabindex="1" $checked[postpoll] />$vbphrase[yes_post_a_poll_thread]</label></div>
              <div><label for="polloptnum">$vbphrase[number_of_poll_options]: <input type="text" class="bginput" size="5" name="polloptions" value="$polloptions" id="polloptnum" tabindex="1" /></label> <if condition="$vboptions['maxpolloptions']">($vbphrase[maximum]: $vboptions[maxpolloptions])</if></div>
            </div>
          </fieldset>
          </if>
  
  <if condition="$show['misc_options']">
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[miscellaneous_options]</legend>
            <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
              <if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''"><div><label for="cb_signature"><input type="checkbox" name="signature" value="1" id="cb_signature" tabindex="1" $checked[signature] />$vbphrase[show_your_signature]</label></div></if>
              <if condition="$show['parseurl']"><div><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" name="parseurl" value="1" id="cb_parseurl" tabindex="1" $checked[parseurl] />$vbphrase[automatically_parse_links_in_text]</label></div></if>
              $disablesmiliesoption
            </div>
          </fieldset>
          </if>
          
  $threadmanagement
  <!--- posting rules adjustment --->
  <fieldset class="fieldset"><legend>Forum Rules</legend>
  You <strong>may $rules[postnew]</strong> post new threads.<br /> 
  You <strong>may $rules[postreply]</strong> post replies.<br /> 
  You <strong>may $rules[attachment]</strong> post attachments.<br /> 
  You <strong>may $rules[edit]</strong> edit your posts.<br />
  <hr />
  You <if condition="$foruminfo[allowbbcode]"><strong>may</strong> use <a href="misc.php?$session[sessionurl]
  do=bbcode">BBCode</a><else /><strong>may not</strong> use BBCode</if> in your posts.<br />
  You <if condition="$foruminfo[allowsmilies]"><strong>may</strong> use <a href="misc.php?$session[sessionurl]
  do=showsmilies">smilies</a><else /><strong>may not</strong> use smilies</if> in your posts.<br />
  You <if condition="$foruminfo[allowimages]"><strong>may</strong> post <a href="misc.php?$session[sessionurl]
  do=bbcode#imgcode">images</a><else /><strong>may not</strong> post images</if> in your posts.<br />
  You <if condition="$foruminfo[allowhtml]"><strong>may</strong> use HTML<else /><strong>may not</strong> use HTML</if> in your 
  posts.<br />
  <hr />
  <phrase 1="misc.php?$session[sessionurl]do=showrules">$vbphrase[forum_rules_link]</phrase>
  </fieldset>
  <!--- / posting rules adjustment --->
  
          </div>
        </div>
  </td>
  <td align="center" width="50%" class="alt1">
    
      <div style="width:$stylevar[formwidth]" align="$stylevar[left]">
  
      $usernamecode
      $human_verify
  
      <!-- subject field -->
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="fieldset">
      <tr>
        <if condition="$prefix_options">
          <td class="smallfont">$vbphrase[prefix]:</td>
          <td class="smallfont" colspan="3">$vbphrase[title]:</td>
        <else />
          <td class="smallfont" colspan="4">$vbphrase[title]</td>
                </if>
      </tr>
      <tr>
        <if condition="$prefix_options">
          <td style="padding-right: 1px">
            <select name="prefixid" class="bginput">
              <option value="">$vbphrase[no_prefix_meta]</option>
              $prefix_options
            </select>
          </td>
        </if>
        <td>
          <input type="text" class="bginput" name="subject" value="$subject" size="40" maxlength="$vboptions[titlemaxchars]" tabindex="1" />
        </td>
        <td>    </td>
        <td><img id="display_posticon" src="$selectedicon[src]" alt="$selectedicon[alt]" /></td>
      </tr>
      </table>
      <!-- / subject field -->
      <div class="smallfont">$vbphrase[message]:</div>
      $messagearea <br/><br/>
  
  $posticons
      <!-- message area -->
    </div>
  
    </td>
    </tr>
  <tr>
      <td colspan="2" class="alt1" align="center" valign="middle">
    <div style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px">
      <input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
      <input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
      <input type="hidden" name="f" value="$forumid" />
      <input type="hidden" name="do" value="postthread" />
      <input type="hidden" name="posthash" value="$posthash" />
      <input type="hidden" name="poststarttime" value="$poststarttime" />
      <input type="hidden" name="loggedinuser" value="$bbuserinfo[userid]" />
      <input type="submit" class="button" name="sbutton" id="{$editorid}_save" value="$vbphrase[submit_new_thread]" accesskey="s" tabindex="1" />
      <input type="submit" class="button" name="preview" value="$vbphrase[preview_post]" accesskey="r" tabindex="1" />
    </div></td>
    </tr>
  </table>
  </form>
  
  $footer
  
  </body>
  </html>
  ویرایش توسط رایکا : 21-08-1389 در ساعت 10:48
  امضاء
  خدایا...
  خسته ام از همه چیز...
  ...از فصول عاشقانه ام که بهاری ندارد
  خسته اماز اینکه دیگر دعاهایم اجابت نمی شوند
  نمی دانم در چنین راهی کجا می توانم آرامشم را بیابم
  خدایا...شنیده ام که مومنانت نمازشان را به درگاهت می آورند
  من ناتوانی ام را به درگاهت آورده ام .می پذیری؟

 2.  

 3. Top | #2

  عنوان کاربر
  كاربر ويژه
  تاریخ عضویت
  شهریور 1388
  شماره عضویت
  55
  نوشته
  7,147
  صلوات
  14
  دلنوشته
  1
  اللهم عجل لولیک الفرج
  تشکر
  1,515
  مورد تشکر
  3,992 در 2,074
  دریافت
  6
  آپلود
  8

  پیش فرض پاسخ : حالت زیبا و جدید برای ارسال موضوع در ویبولتین

  [RIGHT]برای کسانی که دلشون میخواد توی پاسخ هم این امکان وجود داشته باشه از این کد استفاده کنید

  کسانی که میخوان بره سمت چپ :

  کد:
  $stylevar[htmldoctype]
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
  <head>
  $headinclude
  <title>$vboptions[bbtitle] - $vbphrase[reply_to_topic]</title>
  </head>
  <body$onload>
  $header
  $navbar
  $postpreview
  <form action="newreply.php?do=postreply&amp;t=$threadid" name="vbform" method="post"<if condition="!is_browser('webtv')"> onsubmit="return vB_Editor['$editorid'].prepare_submit(0, $vboptions[postminchars])"</if>>
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
   <td class="tcat" colspan="2">
   <span class="smallfont" style="float:$stylevar[right]"><strong>$vbphrase[thread]</strong>: $threadinfo[prefix_plain_html] <a href="showthread.php?$session[sessionurl]t=$threadinfo[threadid]">$threadinfo[title]</a></span>
   $vbphrase[reply_to_thread]
   </td></tr>
  <tr>
   <td width="50%" class="alt2" valign="top"><!-- set options column width -->
    <if condition="$show['misc_options']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[miscellaneous_options]</legend>
     <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
     <if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''"><div><label for="cb_signature"><input type="checkbox" name="signature" value="1" id="cb_signature" tabindex="1" $checked[signature] />$vbphrase[show_your_signature]</label></div></if>
     <if condition="$show['parseurl']"><div><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" name="parseurl" value="1" id="cb_parseurl" tabindex="1" $checked[parseurl] />$vbphrase[automatically_parse_links_in_text]</label></div></if>
     $disablesmiliesoption
     </div>
    </fieldset>
    </if>
   $attachmentoption
    <if condition="$show['member']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[thread_subscription]</legend>
     <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
     <tr>
     <td>$vbphrase[notification_type]:<br /><select name="emailupdate" tabindex="1">
      <option value="9999" $emailchecked[9999]>$vbphrase[do_not_subscribe]</option>
      <option value="0" $emailchecked[0]>$vbphrase[no_email_notification]</option>
      <option value="1" $emailchecked[1]>$vbphrase[instant_email_notification]</option>
      <option value="2" $emailchecked[2]>$vbphrase[daily_email_notification]</option>
      <option value="3" $emailchecked[3]>$vbphrase[weekly_email_notification]</option>
     </select></td>
     <if condition="$show['subscribefolders']"><td>$vbphrase[folder]:<br /><select name="folderid" tabindex="1">$folderbits</select></td></if>
     </tr>
     </table>
    </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['threadrating']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[rate_thread]</legend>
     <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
     <div>$vbphrase[can_add_a_score_for_thread]</div>
     <div>
      <select name="rating" tabindex="1">
      <option value="0"$rate[0]>$vbphrase[choose_a_rating]</option>
      <optgroup label="&nbsp;">
       <option value="5"$rate[5]>5 : $vbphrase[excellent]</option>
       <option value="4"$rate[4]>4 : $vbphrase[good]</option>
       <option value="3"$rate[3]>3 : $vbphrase[average]</option>
       <option value="2"$rate[2]>2 : $vbphrase[bad]</option>
       <option value="1"$rate[1]>1 : $vbphrase[terrible]</option>
      </optgroup>
      </select>
     </div>
     </div>
    </fieldset>
    </if>
   $threadmanagement
   $forumrules <!-- posting rules adjustment per ltc -->
   </td>
   <td width="50%" align="center" class="alt1"><!-- set editing column width -->
   
   <div style="width:$stylevar[formwidth]" align="$stylevar[left]">
   $usernamecode
   $human_verify
   <!-- subject field -->
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="fieldset">
   <tr>
    <td class="smallfont" colspan="3">$vbphrase[title]:</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><input type="text" class="bginput" name="title" value="$title" size="50" maxlength="$vboptions[titlemaxchars]" tabindex="1" title="$vbphrase[optional]" /></td>
    <td>&nbsp;&nbsp;</td>
    <td><img id="display_posticon" src="$selectedicon[src]" alt="$selectedicon[alt]" /></td>
   </tr>
   </table>
   <!-- / subject field -->
   <!-- message area -->
   <div class="smallfont">$vbphrase[message]:</div>
   $messagearea
   <!-- / message area -->
   <if condition="$unquoted_post_count > 0">
    <div id="unquoted_posts" class="smallfont" style="display: none">
    <if condition="$unquoted_post_count == 1">
    $vbphrase[selected_1_post_not_part_thread]
    <else />
    <phrase 1="$unquoted_post_count">$vbphrase[selected_x_posts_not_part_thread]</phrase>
    </if>
    </div>
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_quote.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
    <script type="text/javascript">
    <!--
    if (AJAX_Compatible)
    {
     fetch_object('unquoted_posts').style.display = '';
    }
    init_unquoted_posts('$editorid', $threadinfo[threadid]);
    // -->
    </script>
   </if>
   $posticons
   </div>
   </td></tr>
   <tr><td colspan="2" align="center" class="alt1">
   <div style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px">
   <input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
   <input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
   <input type="hidden" name="do" value="postreply" />
   <input type="hidden" name="t" value="$threadid" />
   <input type="hidden" name="p" value="$postid" />
   <input type="hidden" name="specifiedpost" value="$specifiedpost" />
   <input type="hidden" name="posthash" value="$posthash" />
   <input type="hidden" name="poststarttime" value="$poststarttime" />
   <input type="hidden" name="loggedinuser" value="$bbuserinfo[userid]" />
   <input type="hidden" name="multiquoteempty" id="multiquote_empty_input" value="$multiquote_empty" />
   <input type="submit" class="button" name="sbutton" id="{$editorid}_save" value="$vbphrase[submit_reply]" accesskey="s" tabindex="1" />
   <input type="submit" class="button" name="preview" value="$vbphrase[preview_post]" accesskey="r" tabindex="1" />
   </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  <br />
   
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
   <td class="tcat">
   <a style="float:$stylevar
  " href="#top" onclick="return toggle_collapse('threadreview')"><img id="collapseimg_threadreview" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat$vbcollapse[collapseimg_threadreview].gif" alt="" border="" /></a> $vbphrase[topic_review_newest_first] </td> </tr> </table> $spacer_close $spacer_open <div id="collapseobj_threadreview" style="$vbcollapse[collapseobj_threadreview]"> <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px"> $threadreviewbits <if condition="$show['reviewmore']"> <tr> <td class="tfoot" align="center" colspan="2"><span class="smallfont"> <phrase 1="$vboptions[maxposts]" 2="showthread.php?$session[sessionurl]t=$threadid">$vbphrase[thread_has_more_than_x_review]</phrase> </span></td> </tr> </if> </table> </div> $spacer_close $spacer_open <br /> $footer </body>

  </html>
  امضاء
  خدایا...
  خسته ام از همه چیز...
  ...از فصول عاشقانه ام که بهاری ندارد
  خسته اماز اینکه دیگر دعاهایم اجابت نمی شوند
  نمی دانم در چنین راهی کجا می توانم آرامشم را بیابم
  خدایا...شنیده ام که مومنانت نمازشان را به درگاهت می آورند
  من ناتوانی ام را به درگاهت آورده ام .می پذیری؟

 4. Top | #3

  عنوان کاربر
  كاربر ويژه
  تاریخ عضویت
  شهریور 1388
  شماره عضویت
  55
  نوشته
  7,147
  صلوات
  14
  دلنوشته
  1
  اللهم عجل لولیک الفرج
  تشکر
  1,515
  مورد تشکر
  3,992 در 2,074
  دریافت
  6
  آپلود
  8

  پیش فرض پاسخ : حالت زیبا و جدید برای ارسال موضوع در ویبولتین

  کسانی که می خواند بره سمت راست

  $
  کد:
  stylevar[htmldoctype]
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
  <head>
  $headinclude
  <title>$vboptions[bbtitle] - $vbphrase[reply_to_topic]</title>
  </head>
  <body$onload>
  $header
  $navbar
  $postpreview
  <form action="newreply.php?do=postreply&amp;t=$threadid" name="vbform" method="post"<if condition="!is_browser('webtv')"> onsubmit="return vB_Editor['$editorid'].prepare_submit(0, $vboptions[postminchars])"</if>>
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
   <td class="tcat" colspan="2">
   <span class="smallfont" style="float:$stylevar[right]"><strong>$vbphrase[thread]</strong>: $threadinfo[prefix_plain_html] <a href="showthread.php?$session[sessionurl]t=$threadinfo[threadid]">$threadinfo[title]</a></span>
   $vbphrase[reply_to_thread]
   </td></tr>
  <tr>
   <td width="50%" align="center" class="alt1"><!-- set editing column width -->
   
   <div style="width:$stylevar[formwidth]" align="$stylevar[left]">
   $usernamecode
   $human_verify
   <!-- subject field -->
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="fieldset">
   <tr>
    <td class="smallfont" colspan="3">$vbphrase[title]:</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><input type="text" class="bginput" name="title" value="$title" size="50" maxlength="$vboptions[titlemaxchars]" tabindex="1" title="$vbphrase[optional]" /></td>
    <td>&nbsp;&nbsp;</td>
    <td><img id="display_posticon" src="$selectedicon[src]" alt="$selectedicon[alt]" /></td>
   </tr>
   </table>
   <!-- / subject field -->
   <!-- message area -->
   <div class="smallfont">$vbphrase[message]:</div>
   $messagearea
   <!-- / message area -->
   <if condition="$unquoted_post_count > 0">
    <div id="unquoted_posts" class="smallfont" style="display: none">
    <if condition="$unquoted_post_count == 1">
    $vbphrase[selected_1_post_not_part_thread]
    <else />
    <phrase 1="$unquoted_post_count">$vbphrase[selected_x_posts_not_part_thread]</phrase>
    </if>
    </div>
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_quote.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
    <script type="text/javascript">
    <!--
    if (AJAX_Compatible)
    {
     fetch_object('unquoted_posts').style.display = '';
    }
    init_unquoted_posts('$editorid', $threadinfo[threadid]);
    // -->
    </script>
   </if>
   $posticons
   </div>
   </td>
   <td width="50%" class="alt2" valign="top"><!-- set options column width -->
    <if condition="$show['misc_options']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[miscellaneous_options]</legend>
     <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
     <if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''"><div><label for="cb_signature"><input type="checkbox" name="signature" value="1" id="cb_signature" tabindex="1" $checked[signature] />$vbphrase[show_your_signature]</label></div></if>
     <if condition="$show['parseurl']"><div><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" name="parseurl" value="1" id="cb_parseurl" tabindex="1" $checked[parseurl] />$vbphrase[automatically_parse_links_in_text]</label></div></if>
     $disablesmiliesoption
     </div>
    </fieldset>
    </if>
   $attachmentoption
    <if condition="$show['member']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[thread_subscription]</legend>
     <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
     <tr>
     <td>$vbphrase[notification_type]:<br /><select name="emailupdate" tabindex="1">
      <option value="9999" $emailchecked[9999]>$vbphrase[do_not_subscribe]</option>
      <option value="0" $emailchecked[0]>$vbphrase[no_email_notification]</option>
      <option value="1" $emailchecked[1]>$vbphrase[instant_email_notification]</option>
      <option value="2" $emailchecked[2]>$vbphrase[daily_email_notification]</option>
      <option value="3" $emailchecked[3]>$vbphrase[weekly_email_notification]</option>
     </select></td>
     <if condition="$show['subscribefolders']"><td>$vbphrase[folder]:<br /><select name="folderid" tabindex="1">$folderbits</select></td></if>
     </tr>
     </table>
    </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['threadrating']">
    <fieldset class="fieldset">
     <legend>$vbphrase[rate_thread]</legend>
     <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
     <div>$vbphrase[can_add_a_score_for_thread]</div>
     <div>
      <select name="rating" tabindex="1">
      <option value="0"$rate[0]>$vbphrase[choose_a_rating]</option>
      <optgroup label="&nbsp;">
       <option value="5"$rate[5]>5 : $vbphrase[excellent]</option>
       <option value="4"$rate[4]>4 : $vbphrase[good]</option>
       <option value="3"$rate[3]>3 : $vbphrase[average]</option>
       <option value="2"$rate[2]>2 : $vbphrase[bad]</option>
       <option value="1"$rate[1]>1 : $vbphrase[terrible]</option>
      </optgroup>
      </select>
     </div>
     </div>
    </fieldset>
    </if>
   $threadmanagement
   $forumrules <!-- posting rules adjustment per ltc -->
   </td></tr>
   <tr><td colspan="2" align="center" class="alt1">
   <div style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px">
   <input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
   <input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
   <input type="hidden" name="do" value="postreply" />
   <input type="hidden" name="t" value="$threadid" />
   <input type="hidden" name="p" value="$postid" />
   <input type="hidden" name="specifiedpost" value="$specifiedpost" />
   <input type="hidden" name="posthash" value="$posthash" />
   <input type="hidden" name="poststarttime" value="$poststarttime" />
   <input type="hidden" name="loggedinuser" value="$bbuserinfo[userid]" />
   <input type="hidden" name="multiquoteempty" id="multiquote_empty_input" value="$multiquote_empty" />
   <input type="submit" class="button" name="sbutton" id="{$editorid}_save" value="$vbphrase[submit_reply]" accesskey="s" tabindex="1" />
   <input type="submit" class="button" name="preview" value="$vbphrase[preview_post]" accesskey="r" tabindex="1" />
   </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  <br />
   
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
   <td class="tcat">
   <a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('threadreview')"><img id="collapseimg_threadreview" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat$vbcollapse[collapseimg_threadreview].gif" alt="" border="" /></a>
   $vbphrase[topic_review_newest_first]
   </td>
  </tr>
  </table>
  $spacer_close
  $spacer_open
  <div id="collapseobj_threadreview" style="$vbcollapse[collapseobj_threadreview]">
   <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">
   $threadreviewbits
   <if condition="$show['reviewmore']">
   <tr>
   <td class="tfoot" align="center" colspan="2"><span class="smallfont">
    <phrase 1="$vboptions[maxposts]" 2="showthread.php?$session[sessionurl]t=$threadid">$vbphrase[thread_has_more_than_x_review]</phrase>
   </span></td>
   </tr>
   </if>
   </table>
  </div>
  $spacer_close
  $spacer_open
  <br />
  $footer
  </body>
  </html>
  امضاء
  خدایا...
  خسته ام از همه چیز...
  ...از فصول عاشقانه ام که بهاری ندارد
  خسته اماز اینکه دیگر دعاهایم اجابت نمی شوند
  نمی دانم در چنین راهی کجا می توانم آرامشم را بیابم
  خدایا...شنیده ام که مومنانت نمازشان را به درگاهت می آورند
  من ناتوانی ام را به درگاهت آورده ام .می پذیری؟

 5. تشكر

  محب فاطمه (13-10-1389)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی