40 پرسش و پاسخ در گفت‌وگو با دكتر سنگري


امام‌حسين‌‌(ع) از شهادت مسلم آگاه بود يا خير؟

خبر شهادت مسلم پس‌از حركت ايشان به امام‌حسين‌(ع) رسيد. در روز هشتم ذي‌الحجه درست زماني كه اباعبدالله حركت مي‌كند، مسلم به شهادت رسيده است. اما چند منزل پس‌از حركت امام خبر به ايشان مي‌رسد. به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين محل دريافت خبر در منزل سوم است، به حضرت در آن‌جا خبر مي‌دهند كه مسلك و هاني را شهيد كرده‌اند.