مشاهده RSS Feed

عهد آسمانى

چرا خداوند زنان را آفرید؟

به این مطلب امتیاز بدهید
نقل قول نوشته اصلی توسط ranji نمایش پست ها
چـرا خــدا زنـان را آفــريــد

وقـتي خـدا مـادران را مـي آفـريـد در روز شـشـم تـا ديـروقـت كـار مـي كـرد.

فـرشـته‌ای اومـد و پـرسـيـد : چـرا ايـنـقـدر روي ايـن يـكـی وقـت مـي گـذاری ؟
و خـدا پـاسـخ داد : مـي دونـی چـه خـصـوصـيـاتـی در نـظـر گـرفـتـم تـا درسـتـش كـنــم ؟
بـايـد قـابـل شـسـتـشـو بـاشـه ولـي پـلاسـتـيـكـي نـبـاشـه .
بيش از ۲۰۰ قسمت قـابـل حـركـت داشـتـه بـاشـه كـه قـابـل تـعـويـض بـاشـنـد .
و بـايـد بـتـونـه از هـمـه جـور غـذا اسـتـفـاده كـنـه .
بـايـد بـتـونـه هـم زمـان سـه تـا بـچـه رو در آغـوش بـگـيـره .
بـا يـه بـوسـه كـه از زانـوي زخـمـي تـا قـلـب شـكـسـتـه رو شـفـا بـده .
و هـمـه ايـنـها رو بـايـد فـقـط بـا دو تـا دسـت انـجـام بــده
فـرشـتـه تـحـت تـأثـيـر قـرار گـرفـتـه بـود . فـقـط دو تـا دسـت غـيـر مـمـكـنـه .
مـطـمـئـنـي ايـن يـك مـدل درسـت و اسـتـانـدارده ؟
ايـن هـمـه كـار بـراي امـروز زيـاده بـقـيـه‌اش رو بـگـذار بـراي فـردا و تـكـمـيـلـش كـن
نـمـي تـونـم ديـگـه آخـرای كـارمـه . چـيـزی نـمـونـده كـه مـوجـودی را كـه مـحـبـوب قـلـبـم هـسـت رو كـامـل كـنـم . وقـتـي بـيـمـار مـي شـه خـودش ، خـودش رو مـعـالـجـه مـي كـنـه و مـي تـونـه ۱۸ سـاعـت در روز كـاركـنـه
فـرشـتـه نـزديـكـتـر اومـد و زن رو لـمـس كـرد : ايـن كـه خـيـلـي لـطـيـفـه !!
بـلـه لـطـيـفـه . ولـي خـيـلـي قـوي درسـتـش كـردم . نـمـي تـونـي تـصـور كـنـي چـه چـيـزهـايـي رو مـي تـونـه تـحـمـل كـنـه و بـر چـه مـشـكـلاتـي پـيـروز بـشـه
فـرشـتـه پـرسـيـد : مـي تـونـه فـكـر كـنـه ؟
خـدا پـاسـخ داد : نـه تـنـهـا فـكـر مـي كـنـه مـي تـونـه اسـتـدلال و بـحـث و گـفـتـگـو كـنـه .
فـرشـتـه گـونـه زن رو لـمـس كـرد : خـدا فـكـر كـنـم بـار مـسـئـولـيـت زيـادي بـهـش دادي !
سـوراخ شـده و داره چـكـه مـي كـنـه
خــدا اشـتـبـاه فـرشـتـه رو تـصـحـيـح كـرد ، چـكـه نـمـي كـنـه – ايـن اشـكـه .
فـرشـتـه پـرسـيـد :بـه چـه دردی مـی خـوره ؟
اشـكـهـا روش او هـسـتـنـد تـا غـمـهـاش ، تـرديـدهـاش ، عـشـقـش ، تـنـهـائـيـش ، رنـجـش و غـرورش را بـيـان كـنـه فـرشـتـه هـيـجـان زده گـفـت : خـداونـدا تـو نـابـغـه ای فـکـر تـمـام چـيـز هـای خـارق الـعـاده رو بـرای سـاخـتـن مـادرهـا کـرده ای .
فـقـط يـك چـيـزش خـوب نـيـسـت . خـودش فـرامـوش مـي كـنـه كـه چـقـدر بـا ارزشـه
اما به نظر من هیچ اشکالی در آفرینش زن نیست حتی فراموشیش درباره ارزشش میدونین چرا؟؟؟؟
چون زن هیچگاه ارزشش رو از یاد نمی بره حتی وقتی که از نظر دیگران فراموش میکنه چون اینم از محبت خالصانشه که از خودش میگذره تا کسی رو پرورش بده اما دریغ ازوقتیکه باورش بشه که دیگه واسه کسی ارزش نداره و نمیتونه توسط ارزشهاش که تنها قدرت زن بودنش هست استفاده کنه اونوقته که خودش همه ارزشهاشو از بین میبره چون دیگه به پایان رسیدهوخدا هرگز نمی بخشد مردانی را که به مادران و زنان ودختران وخواهران خود ودیگران ظلم میکنند که این عین ظلم به خود وخداست
برچسب ها: مادران, دختران, زنان ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی