بیت ظهور تبلیغات
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 13 , از مجموع 13

موضوع: عدل الهي و حسابرسي اخروي

جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید    محبوب کن - فیس نما
 1. Top | #11

  عنوان کاربر
  مدير بخش
  تاریخ عضویت
  January 2018
  شماره عضویت
  11032
  نوشته
  10,462
  تشکر
  934
  مورد تشکر
  1,157 در 756
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض

  مجازاتهاي اخروي ونسبت آنها باگناهان آدمي:


  چنانچه مي دانيم مجازاتهاي اخروي باعدل جزايي خدا درارتباط است واينكه تناسب بين جرم وجزاي آن بايد مراعات گردد وازاين روبراي كسي كه ازقوانين رانندگي تخلف كرده،نبايد كيفري همانند كيفر شخص قاتل درنظر گرفت.ازسوي ديگر درشريعت كيفرهاي اخروي بسيارسنگيني براي گناهان انسان تعيين شده استوبراي مثال قرآن عقوبت كسي را كه مرتكب قتل عمد شود ،جاودانگي درجهنم مي داند.بنابراين مجازاتهاي اخروي خداوند نه ازجهت كيفيت ونه به لحاظ مدت آن باجرم وگناهان بندگان دردنيا تناسبي ندارد واين عدمتناسب باعدالت الهي سازگارنيست.
  قبل ازهرچيز بايدديد ماهيت مجازاتهاي اخروي چگونه است.حقيقت آن است كه كيفر اخروي بامجازاتهاي قراردادي ازجهات گوناگون تفاوت دارد،مقدار وكيفيت مجازات قراردادي تابع وضع وقرارداد است وازهمين روست كه درنظامهاي حقوقي متفاوت گاه كيفرهاي مختلفي براي جرم واحد درنظرگرفته مي شود همچنين هدف از مجازاتهاي قراردادي علاوه برتسليت خاطر كسي كه موردجنايت قرارگرفته برقراري نظم اجتماعي وجلوگيري از تكرار جرم است.ولي مجازاتهاي اخروي امري قراردادي نيست بلكه نتيجه تكويني وقهري اعمال مجرمان دردنياست.همانگونه مثلا خوردن زهر دردنيا آثار تكويني اجتناب ناپذيري داردوچنين نيست كه اگركسي زهربنوشد دردادگاه احضار مي شود وبه كيفر بيماري يامرگ محكوم مي گردد.برخي ازآيات قرآن گوياي آن است كه مجازات هاي اخروي رابطه تكويني محكمي با گناهان دارد بلكه اساسا چيزي جزتجسم گناهان واعمال زشت انسان نيستند.1 "..و وجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ربك احدا"2:وآنچه را انجام داده اند حاضر يابندوپروردگارت به هيچ كس ستم نمي كند.
  اين آيه اعلام مي دارد كه اعمال آدمي درآخرت چهره حقيقي خودراآشكار مي سازد وانسان واقعيت وحقيقت اعمال خودرا مي يابدودرجاي ديگر مي فرمايد:"يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرمحضرا .ماعملت من سوءتود لو ان بينها وبينه امدابعيدا"3: روزي كه هركسي آنچه ازكارنيك يا
  زشت انجام داده حاضر مي يابدوآرزو ميكند كه كاش ميان او وكارهاي زشت فاصله اي دوربود1
  بنابراين رابطه كيفراخروي بااعمال انسان همانند رابطه مجازاتهاي قراردادي باجرايم اجتماعي مجرمان نيست تاازعدم تناسب وسنگيني غيرعادلانه آن سخن به ميان آيدبلكه صورت حقيقي گناهان است كه درجهان بازپسين آشكارگرديده وچهره نموده است.پس همانگونه كه عمل ظاهرا ساده وكوتاه ،عواقب درازمدتي به دنبال دارد گناهان آدمي نيز تكوينا داراي پيامدهاي اجتناب- ناپذيري است.كه درآخرت ظهور مي يابد كه به تعبيردقيق ترخودگناهان واعمال زشت حقيقت خويش را در آخرت كه محل كشف حقايق وبرداشتن پرده هاست آشكار مي سازد.بنابراين جاودانگي قاتل انسان مؤمن دردوزخ نتيجه تكويني ارتكاب قتل است وازآنجاكه اوبااختيار خويش به اين عمل مبادرت ورزيده مسئله بي عدالتي وعدم تنايب كيفروپاداش كاملا منتفي است
  خداي سختگير با صفت رحمت به حسابرسي مؤمنان مي پردازد:
  نشانه هاي مهرومحبت پروردگار عادل درسراسر هستي ،فراوان و بيرون ازشماراست وانسان نيز همچون موجودات ديگر اين جهان ازاين رحمت بيكران بسي برخوردار.آن هم بايك امتياز؛ امتيازبرخورداري ازيك نعمت استثنايي يعني توانايي برخودسازي.خودسازي آگاهانه كه باشناخت نيك وبد ،زشت وزيبا وانتخاب يكي ازآن همراه است.2اين خودسازي درصورتي حاصل مي شود كه قسمتي ازكارهاي آدمي بازتاب مطلوب ويانامطلوب داشته باشد كه هركدام به ترتيب براي اوپاداش وعذاب اليم به همراه مي آورد واين عذاب دردناك يا عقاب است كه مي تواند آدمي رابرانگيزد تااز خود انساني بسازد كه شايسته ثواب باشدورهيده عقاب.براين اساس قرآن كريم مكررا از خشم خدا وخشمي كه دامنگير انسان هاي سركش مي شود3،عذاب دردناك او4 وسخت كيفري او5ياد مي كند.
  نكته مهم ديگر اين ايت كه درباره حساب وكتاب مؤمن به خاطرعطوفت ورحمت خداوندي بااوچندان سختگيري ويكي دوتاكرده نمي شود زيرا مناقشه وجروبحث فنشانه عذاب است پيامبر(ص) مي فرمايند:"هريك ازشما به پروردگارش نزديك مي شود .بااو شانه بع شانه مي- گردد.سپس خداوند مي فرمايدآيا فلان وفلان كارراانجام داده اي؟مي گويدآري فلان كار رتانجام دادم سپس خدا مي فرمايدمن آنها را دردنيا برتوپوشاندموامروز نيز تورا مي آمرزم پس نامه اعمال نيكويش راتقديم مي كنداماكافران ومشركان رادرانظارعمومي چنين صدا مي زنند:اينها هماني هستند كه خداراتكذيب نمودند لعنت خداوندبرآنان باد"

 2. # ADS

  آیه های انتظار

  آیه های انتظار


  لیست تبلیغات متنی انجمن

   

 3. Top | #12

  عنوان کاربر
  مدير بخش
  تاریخ عضویت
  January 2018
  شماره عضویت
  11032
  نوشته
  10,462
  تشکر
  934
  مورد تشکر
  1,157 در 756
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض

  نتيجه گيري :


  باتوجه به مطالب ذكر شده در اين نوشتار مي توان گفت كه مسئله عدل الهي يكي از اصول بسيار مهم اعتقادي وكلامي است .عدل از اوصاف جماليه خداوند به شمارمي رود وگستره وسيعي را شامل مي شود.به نحوي كه رابطه بسيار مستقيمي با اعمال آدمي وپاداش وكيفر اخروي دارد واين پيوند آنجا روشن تر مي شود كه همگي درصحنه عدل خدا حاضر مي شوند وبه غير ازاعمال خويش چيز ديگري را مشاهده نمي كنند خدايي كه داراي صفات حكمت و عدالت است از ذره اي كارخيرو شر چشمپوشي نمي كند وباميزان قسط وعدل آنهارا مورد حسابرسي دقيق وهمه جانبه قرار مي دهدوحساب وكتاب نيكوكاران را از بدكاران جدا مي سازد وسرنوشت هركسي را طبق اعمالي كه در اين دنيا انجام داده رقم مي زند .

 4. Top | #13

  عنوان کاربر
  مدير بخش
  تاریخ عضویت
  January 2018
  شماره عضویت
  11032
  نوشته
  10,462
  تشکر
  934
  مورد تشکر
  1,157 در 756
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض

  فهرست منابع
  1- قرآن كريم ،ترجمه محمدمهدي فولادوند،چ3،دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسلامي،1418
  2- امام علي (ع)،نهج البلاغه ،الشريف الرضي،ترجمه سيد جعفر شهيدي،انتشارات آموزش انقلاب اسلامي،شركت سهامي،چ2،1370
  3- آمدي،عبدالواحد،غررالحكم ودررالكلم،بيروت،مؤسسه الاعلمي،1407
  4- الطبرسي ،امين الاسلام،معجم البيان ،ج1،چ1،تهران،انتشارات ناصرخسرو،1365
  5- عكاوي،انعام قوال،المعجم المفصل في علوم البلاغه،بيروت،دارالكتب العلميه،1996/1417
  6- ابن منظور،لسان العرب،بيروت،داراحياء التراث العربي،ج11،1408
  7- شيخ طوسي،المبسوط،چاپ المكتبه المرتضويه،ج7،
  8- طباطبايي،محمدحسين،الميزان في تفسيرالقرآن،ج1،موسوي هنداني،انتسارات اسلامي،1363
  9- فيض كاشاني،ملامحسن،تفسيرصافي،
  10- راغب اصفهاني ،المفردات في غريب القرآن،چ مصر،1961/1381
  11- دهخدا،علي اكبر،لغت نامه دهخدا،ج 36،تهران،1341
  12- فهري،سيدابوالحسن ،فرهنگ المحبط،انتشارات يادواره كتاب،1380،ص501
  13- دكتر معين،محمد،فرهنگ معين،انتشارات اميركبير،ج2،ص 2282
  14- قرائتي،محسن،مجموعه درسهاي ازقران،قم،انتشارات در راه حق
  15- مطهري ،مرتضي،العدل في الاسلام،دارالتعارف للمطبوعات
  16-----------،عدل الهي ،انتشارات اسلامي ،چ اول،1361
  17-----------،آشنايي باقرآن،ج6،صدرا،چ6 ،1381
  18-----------،بيست گفتار، دفتر انتشارات اسلامي ،چ 7،
  19- محمدي ري شهري،محمد،عدل درجهان بيني توحيدي،انتشارات ياسر،قم،چ 3
  20- بلاغي ،صدرالدين ،عدالت وقضادراسلام ،تهران،اميركبير،چ اول
  21- ميرباقري،سيدمحسن ،سيماي انسان مختار در قرآن، تهران ،انتشارات رايزن،چ اول،1378
  22- جمعي از نويسندگان،مهارف اسلامي 2و1،تهران،انتشارات سمت،چ1،1367
  23- حسيني بهشتي،آيت الله سيدمحمد،خدا از ديدگاه قرآن،انتشارات بقعه،چ2،1381
  24-دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم،مجله معارف اسلامي ،ش38،سال16، 1376
  25- دانشنامه امام علي (ع)،
  26- مجله نقدونظر،سال6،ش3و2،
  پی نوشت ها:
  1- مطهري،مرتضي،العدل في الاسلام (محاضرات في الدين والاجتماع)،دارالتعارف المطبوعات،ص6
  1- مطهري،مرتضي،بيست گفتار،دفترانتشارات اسلامي،چ7،ص41
  2- دانشنامه امام علي(ع)،ج7،ص74
  3- نهج البلاغه ، خطبه 78
  4- امام علي(ع)،غررالحكم و دررالكلم، ج6،بيروت،مؤسسه الاعلمي ،1407،ص86
  5- همان ،ج 3 ،ص 205
  6- همان ،ج 5 ،ص 355
  7- مطهري ، پيشين ،ص7
  8- دهخدا،علي اكبر، لغت نامه دهخدا ،ج 36 ،تهران ،1341،ص
  9- ساعتچي ، محمد، فرهنگ فارسي-انگليسي نوين ،ج2،چ اول ،1370،ص 1148
  10- فهري ،سيدابوالحسن ، فرهنگ المحيط ، انتشارات يادواره كتاب ، 1380،ص 501
  1- راغب اصفهاني ، معجم مفردات الفاظ القران ،دارالكتب العربي ،ص 336
  2- ابن منظور، لسان العرب ،نشر ادب الحوزه ،ج 11،ص 432
  3- شيخ طوسي ، المبسوط، چاپ المكتبه المرتضويه ،ج 7 ،ص 217
  4- طباطبايي ،محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ،ج 1،ص 271
  1- مجله نقد ونظر ،سال سوم ،ش 2و3 ،ص 9و8
  2- فيض كاشاني ،ملامحسن ،تفسير صافي، ذيل آيه 7 ريا، سوره الرحمن
  1- فصلت(41) / 46
  2- يونس (10) / 44
  3- غافر(40) / 31
  4- آل عمران (3) / 108
  5- سيد مرتضي ، امالي ،ج 1 ،ص 106
  6- محمدي ري شهري ،محمد، عدل در جهان بيني توحيدي ،قم ،انتشارات ياسر،ص 94-89
  1- طه (20) / 50
  2- اعلي (87) / 3-2
  3- تفسير صافي ،ج 2 ،ص 638.به نقل از كتاب آشنايي با قرآن تأليف شهيد مطهري ،انتشارات صدرا ،ج ،6 ص
  4- انبياء(21) / 47
  1- آل عمران(3) / 18
  2- طبرسي ، معجم البيان،ج 1،ص 420 ؛عكاوي،انعام قوال،المعجم المفضل في علوم البلاغه ،بيروت،دارالكتب
  العلميه،1996/1417
  3- جاثيه (45) / 21
  1- جاثيه (45) / 22
  2- انبياء(21)/ 16
  3- طباطبايي، محمدحسين ،الميزان ،ج11،ص321
  4- نجم (53) / 31
  1- ميرباقري،سيدمحسن،سيماي انسان مختار درقرآن،انتشارات رايزن،تهران،چاپ اول،1378،ص 34
  2- كذبت قبلهم قوم نوح وعادوفرعون وذوالاوتادوثمودوقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الاكذب الرسل فحق عقاب وماينظر هولاءالاصيحه واحده مالهامن فواق(ص / 15-12)
  3- اعراف (7) / 96
  4- دكترحسيني بهشتي،سيدمحمد،خداازديدگاه قرآن،ص 222
  1- زلزله (99) / 8-1
  2- فصلت (41) / 20-19
  3- مجادله (58) /6
  4- انبياء (21) / 47
  5- مؤمنون (23) / 103-102
  1- مثلا ممكن است گفته شودكه مرگ ونابودي مخلوقات خدا پس از آفرينش آنها با حكمت الهي وغايتمندي خلقت انسان سازگاري ندارد.
  2- كهف (18) / 49
  3- آل عمران (3) / 30
  1- براي مطالعه بيشتر در زمينه عدل الهي درآثارفارسي مراجعه به كتاب عدل الهي اثر شهيدمطهري بسيار سودمند است
  2- اين همان اصل برجسته وزنده اي است كه فلسفه وجودي يااگزيستانسياليسم سخت برآن تأكيد دارد وازآن به تقدم وجود انسان برماهيت او،اينكه ماهيت انسان ساخته وپرداخته خوداوست تعبير ميكند
  3- طه (...) / 81
  4- مزمل (...) / 13
  5- انفال (..) / 52


صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی