بذل و بخشش

خدای متعال وقتی که می خواهد بخیل را درمان کند ، می فرماید : می ترسی پولی را که در راه من می دهی ، گم شود:
« مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ » (3)
پولی که به مستحق می دهید ، من می گیرم و برای تو نگاه می دارم ، در قیامت ، بذل و بخشش تو را به خودت بر می گردانم ، یا فکر می کنی اگر انفاق کنی ، از ثروت تو کم شود ، در حالی که می بینی دانه ها ، زیرِ زمین از خودشان هزینه می کنند و با هزینه کردن ، تبدیل به یک درخت می شوند ، اگر هزینه نکنند به صورت همان دانه می مانند . اگر می خواهی بر دنیا و آخرت تو اضافه شود ، در کار خیر هزینه کن .
ص:25
________________________________________
1- (1)) - بقره (2) : 205؛ «و خدا فساد و تباهی را دوست ندارد .»
2- (2)) - یونس (10) : 57؛ «شفاست برای آنچه [ ازبیماری های اعتقادی و اخلاقی ] در سینه هاست.»
3- (3)) - بقره (2) : 110؛ «آنچه از کار نیک برای خود پیش فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت .»
خداوند درد تو را درمان می کند . (1) «وَ هُدیً » (2)بخش سوم : کتاب من این است که شما را به حلال و حرام ، به مسائل اخلاقی ، توحید خالص ، شناخت انبیا و جهان ، شناخت خود و خوبی ها و زشتی ها و به بهشت راهنمایی می کند .
و چهارم :
« وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِینَ »
شما را از همۀ نعمت های پاک دنیا و آخرت بهره مند می کند .
در آیۀ بعد می فرماید :
« قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ » (3)
این موعظه ، علاج درد ، هدایت و این رحمت طلوع احسان و رحیمیت من به شما است:
« فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا »
و با قرآن من خوشحال باشید:
« خَیْرٌ مِمّٰا یَجْمَعُونَ »
که اگر همۀ دنیا را برای خودتان جمع کنید بهتر از این نخواهد بود . شما با جمع کردن ، و با پشت سر گذاشتن قرآن ، در زندگی ضرر صد در صد می کنید ولی با اتصال به قرآن مجید سود صد در صد دنیا و آخرت نصیب شما می شود ، این علت برتری ماه رمضان بر کل روزگار است .
اما علت دوم : که باز در قرآن بیان شده است ، رمضان همراه با روزۀ روزه دار ، نه بدون روزه ، آن هم روزه ای که حتماً شرایط معنوی در آن رعایت شود ، چنانکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام می فرمایند : شکم ، چشم ، گوش ، زبان ، پوست ،
ص:26
________________________________________
1- (1)) - إرشاد القلوب إلی الصواب، دیلمی: 137/1، الباب الثالث و الأربعون فی السخاء و الجود، حدیث 136؛ «وَ قَالَ خُلُقَانِ یُحِبُّهُمَا اللَّهُ السَّخَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ خُلُقَانِ یُبْغِضُهُمَا اللَّهُ الْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلُق.»
2- (2)) - یونس (10) : 57؛ «و سراسر هدایت و رحمتی است برای مؤمنان .»
3- (3)) - یونس (10) : 58؛ «بگو : [ این موعظه ، دارو ، هدایت و رحمت ] به فضل و رحمت خداست ، پس باید مؤمنان به آن شاد شوند که آن از همه ثروتی که جمع می کنند ، بهتر است .»
دست ، قدم و شهوت ، همه را وارد روزه کنید ، رمضان ، با چنین روزه ای کلاس تقوا را می سازد که اگر تقوا برای شما حاصل شود: (1)« لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ » (2)
شما با ارزشترین انسان نزد پروردگار می شوید . این کار ماه رمضان است که شما را تبدیل به با ارزش ترین موجودات عالم هستی نزد پروردگار می کند .
« یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ » (3)
ماه مبارک رمضان ، مقام «أَتْقٰاکُمْ » برای متّصلین به خودش می سازد و ایام دیگر این قدرت را ندارد حتی ایام حج ، رجب و شعبان چنین ارزشی ندارد ، این هنر ماه مبارک رمضان است .