در دهه ۵۰ و پس از کودتای نظامیان و سرنگونی رژیم شاهنشاهی در مصر نظامیانی که تازه به حکومت رسیده بودند تحولاتی عمده در ارتش و سیاست این کشور بوجود اوردند که از ان جمله تجدید نظر در تامین جنگ افزار و خریدهای نظامی که تا پیش از ان عمده تامین کننده تسلیحاتی مصر بریتانیا بحساب می امد و جایگزینی شوروی و بلوک‌شرق جهت تامین مایحتاج نظامی خود و همچنین متمایل شدن بسمت اردوی شرق بود
به موازت ان مصر که بعنوان قویترین کشور عربی از نظر نظامی بحساب می امد اولین و بزرگترین دشمن و چالش اسراییل در منطقه شمرده میشد و ناصر رهبر جدید مصر تلاش گسترده ای برای تولید تجهیزات نظامی مورد نیاز از خود نشان و سرمایه گذاری گسترده ای انجام داد ولی متاسفانه تمامی این تلاشها و سرمایه گذاری ها بدون در نظر گرفتن پتانسیل و سطح توان بومی از نظر زیر ساخت ها و توانایی فنی و فن اوری لازم و تحت تاثیر جو انقلابی موجود انجام گرفت و در نهایت پس از هزینه کردن مبالغی گزاف و تلاشهایی گسترده در نهایت راه بجایی نبرد و رها گردید تا تاوان بی کفایتی و عدم درک صحیح مسولان بی تجربه را ملت عادی پرداخت کنن
از این طرحهای انقلابی میتوان به پروژه موشک های بالستیک القاهر و الظافر و همچنین پروژه تولید جنگنده مافوق صوت حلوان اشاره نمود که دو طرح اول در نهایت پس از صرف هزینه های گزاف و جار و جنجال گسترده تبلیغاتی دولت مصرمنجر به تولید دو موشک مضحک و ناکارامد که بنا به گفته ژنرال شازلی بیشتر به منجنیق های دوران باستان شباهت داشتند
و اما در ادامه به طرح تولید جنگنده حلوان میپردازیم
ایجاد زیر ساخت هاو تلاشهای اولیهاولین حرکت و تلاشهای اساسی جهت راه اندازی خط تولید هواگردهای نظامی در مصر در واقع در سال ۱۹۴۹ شروع شده بود و در قالب مرکزی با عنوان « تنظیم و تسلیح نیروهای هوایی مصر » اغاز وجهت ادامه کار و تولید بومی مذاکراتی با برخی کشورهای مطرح و توانمند اروپایی در این عرصه از جمله سوئدانجام گرفت
وپس از توافق با چند شرکت اروپایی شروع به ایجاد زیرساخت و تاسیسات لازم نمودند درواقع هدف دولت مصر مونتاژ جنگنده های اروپایی و در مرحله بعد و پس از دست یابی به فن اوری لازم اقدام به تولید بومی جنگنده نمایند بدینمنظور پس از بررسی های لازم شهر حلوان جهت ایجاد مجتمع و سالن های مونتاژ و تمرکز فعالیتها در نظر گرفته شد و بعنوان اولین محصول بومی شروع به مونتاژ هواپیماهای وامپیر ساخت شرکت هاویلند بریتانیا نمود و مونتاژ این جنگنده تا سال ۱۹۵۲ ادامه داشت که در این سال متوقف شد و با به قدرت رسیدن ناصر وتفکرات سوسیالیستی این رهبر جدید مصر بسمت ارودی شوروی رفت ودر نتیجه مونتاژ جنگنده درمجتمع حلوان نیز متوقف شد
پس ازمدت کمی فعالیت این مجتمع با مونتاژ ۳۱۴ فروند هواپیماهای جدید بانام «جمهوری» که کپی جنگنده بی یو ار – ۱۸۱ المانی بود فعالیت خود را از سر گرفت
جنگنده شکاری حلوان ۳۰۰درسال ۱۹۵۹ مصر تصمیم به ساخت یک جنگنده کاملا بومی گرفت و در مرحله اول با کمک کشور اسپانیا شروع به تولید جنگنده «قاهره – ۲۰۰» نمود که در واقع تولید تحت امتیاز جنگنده اسپانیایی اتشا بود و در مجموع در مجتمع حلوان تعداد ۶۳ فروند جنگنده قاهره ۲۰۰ تولید شد و مصر را صاحب تجربه و فن اوری بالایی نمود ولی این جنگنده مادون صوت بود و نیروی هوایی مصر بدنبال یک جنگنده مافوق صوت بود
در واقع حلوان ۳۰۰ تلاش مصر جهت توسعه و تولید یک جنگنده ی مافوق صوت پیشرفته بومی بود که قادر به ارتقای توان نیروی هوایی مصر در مقابل اسراییل شود که در دهه ۶۰ در مصر توسعه یافتاین جنگنده توسط مهندس معروف آلمانی ویلی مستراشمیت که پس از جنگ جهانی دوم و محاکمه در یک دادگاه دیگر حق طراحی هواپیما برای آلمان را نداشت طراحی شد البته مصر در توسعه این جنگنده بصورت گسترده ای ازکمک مالی هند وفنی اسپانیا نیز کمک گرفت ویلی مستر اشمیت که بود
ویلهم امیل مستراشمیت معروف به ویلی مستر اشمیت در ژوئن ۱۸۹۸ در فرانکفورت متولد گردید وی از طراحان بنام و برجسته هواپیماهای جنگنده بود مهمترین طراحی ویلی مسرشمیت، طراحی هواپیمای بمب افکن مستر اشمیت ۱۰۹ بود که به مهمترین جنگنده المان در طول جنگ تبدیل شد. وی شرکت طراحی هواپیمایی را با نام مستراشمیت پایه‌گذاری کرد که پیش ازپایان جنگ دوم جهانی موفق شد نخستین موتور جت جهان را باهمکاری شرکت هانکل طراحی وبر روی هواپیمای جنگنده نصب کند هواپیمای مستر اشمیت ام ئی ۲۶۲ نخستین هواپیمای جنگنده با موتور جت بود.
بعد از جنگ جهانی دوم ویلی مستراشمیت به خاطر آنچه همکاری با نازی ها گفته می‌شد به اعدام محکوم شد اما پس از گذراندن دو سال از محکومیت زندانش آزادشد ولی حق شرکت در هیچ گونه پروژه ای که به نیروهای نظامی آلمان مربوط باشد رانداشت
طراحی و ساخت جنگنده حلوانبعلت مساعد نبودن شرایط کاری در المان و فشا های زیادی که بعلت همکاری بادولت نازی بر مستر اشمیت بود جهت ادامه فعالیت وی درسال ۱۹۵۱ به اسپانیا رفت و با ایجاد یک شرکت هواپیما سازی شروع به طراحی یک جت جنگنده سبک کردولی نخستین فعالیت وی در یک شرکت خارجی با موفقیت همراه نبود و در واقع یک ناکامی برای او بحساب می امد
این پروژه با مشکلات بسیا