مشاهده RSS Feed

عاشورا* خادمه چشم براه گل نرگس*

شيوه هاي ايجاد انس در كودكان و نوجوانان با وجود امام زمان (عج) ....

به این مطلب امتیاز بدهید
نقل قول نوشته اصلی توسط بيرق ظهور نمایش پست ها


4- جهاني شدن

چهارمين ويژگي كه براي نسل منتظرمي توان درنظرگرفت، اين است كه انسان ازخويشتن وازخودش بيرون بيايد وجهاني شود.

اصلاً يكي از ويژگي هاي انتظار اين است كه انسان ها را ازدرون خودشان بيرون بياورد تا ازپرداختن به مسائل جزئي زندگي خودشان دوري كنند.

خود محوري براي جامعه بسيارخطرناك است. كسي كه درخت را از خيابانمي كند ودرمنزل خويش مي كارد، انديشه اين آدم درحقيقت،

ازخودش وخانه خودش فراترنمي رود و خود محوري يعني اينكه خودرا درحد خودش وخانه خودش ببيند. هرچيزي ، درخانه اومعنا دارد، دردرون خانه او ارزش دارد، فراتر ازخانه خودش نمي انديشد،

به شهرنمي انديشد، به كشور نمي انديشد، انگارفقط همين نسل است وبس. انتظارانسان را از خانه خود بيرون مي آورد وجهاني مي كند. اصلاً ما مي خواهيم نسل منتظر را تربيت كنيم،

نه فقط يك شهروند. اگربخواهيم يك نوجوان را تربيت كنيم بايد بتوانيم اورا با انتظار ومفهوم آن آشنا كنيم.بايد به اوبفهمانيم كه تو براي خودت ودرچارچوبه خودت زندگي نمي كني،

بايد به جهان بينديشي، به حكومتي كه برجهان حاكم است. خوشبختانه دررگه هايي كه با عنايت امام(عج) دروجود جوانان بوجود آمده، كاملاً ديده مي شود كه مثلاً دانشجوي مهندسي اينگونه مي انديشد

كه من بايد پاسخگوي امام زمانم باشم. امامي كه حكومت جهاني برقرارخواهد كرد. حال اگرايشان را درك كردم كه به مقصود رسيده ام، درغيراين صورت نيز بازپاسخگوي اوهستم

وبراي تحقق حكومتش تلاش كرده ام. اوازعمل وحاصل عمل ما آگاه است. وازآن طرف، متاسفانه دردستكاه ها وادارات ما برخي ازافراد، گويا با همين رئيس كه بالاي سرشان است مواجهند،

مثلاً مي گويند، آقا تا وقتي دراين اداره وضعيت اينگونه است، من مانند شمعك كارمي كنم، يعني شعله ورنمي شوم.اين حرف درحقيقت حرف آدمي است كه گويي رئيس اوهمين شخصي است كه بالاي سرش است.

نسل منتظر نبايد اينگونه باشد. اوبايد پاسخگوي امام زمانش باشد، يعني هرشخصي كه منتظراست، كارمند، دانشجو، طلبه، پزشك و... بايد امام زمان(عج) رابالاي سرش ببيند،

نه رييس و وزير ورييس جمهورو...را.

علاوه برمساله پيش گفته، مساله نيازبه ولي ومرشد است. كسي كه به او عشق بورزيم واورا ازصميم دل دوست بداريم وبه گونه اي عمل كنيم كه گويي ذره ذره عمل ما با هدايت او انجام مي گيرد.برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی