مشاهده RSS Feed

السلام علیک یا بقیة الله الاعظم (عج)

مناجات الهی نامه

به این مطلب امتیاز بدهید


مناجات الهی نامه


الهی دل تمنّای تو دارد سرم بر سینه سوداری تو دارد

الهی دل گرفتار تو خوشتر بپای دل خس و خار تو خوشتر

الهی دل زهجرت پاره پاره است بجز وصلت غم دل را چه چاره است

الهی اندر ین دلهای خاکی ز نور خویشتن ده تابناکی

الهی هر دلی خود دل نباشد دل بی نور تو جز گِل نباشد

الهی پاک کن از گِل دلم را به حق می کن مبّدل باطنم را

الهی سینه ء بی کینه ام ده به مردانت صفای سینه ام ده

الهی سینه ای ده تابناکم بکن ز آلودگیها جمله پاکم

الهی سینه ای ده با غم و آه در آن سینه دلی از دردت آگاه

الهی سوز و درد و آه و ناله بسوی تو مرا باشد حواله

الهی هر که را ندهی غم و درد دلی بی نور دارد سینه ء سرد

الهی دوستانت را غم و داغ بسی خوشتر ز روح و راحت و باغ

الهی داغ ما را مرهمی نه ز رحمتهای خود بر آن همی نه

الهی نار شوق جانفزایت بنه بر این دل ویران سرایت

الهی در نهادم آتشی نه بر آن آتش ز شوقت تابشی نه

الهی آتشی جانسوز دارم شب در دست چنان نوروز دارم

الهی آتشین تر کن زبانم که یارد گفتن از سوز نهادم

الهی از غم هجرم رها کن به وصل خویشتن دردم دوا کن

الهی کن مرا از خود خلاصم رهی دادی خدا در بزم خاصم

الهی اینکه فارغ کن ز خویشم منه زین بیش غم بر جان ریشم

الهی جز تو من یاور ندارم خدایی غیر تو باور ندارم

الهی جز محمد رهبرم نیست به دل غیر از ولای حیدرم نیست

الهی دوستدار هشت و چارم به ایشان کن به روز حشر یارم

الهی دانش قرآنم آموز به نور معرفت جانم بیفروز


الهی از کرم بخشا گناهم بده در سایه لطفت پناهم

الهی گر مرا غیر از گنه نیست به پیش رحمتت نام گنه چیست

الهی بنده گر شد در خور بند امید عفو دارد از خداوند

الهی وصل خود را سهل گردان به وصل خویشتن دردم دوا کن

الهی بنده خود گر بخوانیم ز نفس بندگی تن را رهانیم

نظرات

© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی