مشاهده RSS Feed

السلام علیک یا بقیة الله الاعظم (عج)

احادیثی در یاد و سوگواری امام حسین علیه السلام و ....

به این مطلب امتیاز بدهید
بسم رب الحسین علیه السلام

حضرت پیامبــر اکرم ( صلی الله علیه و اله ) فرمود :

برای شهادت حسین علیه السلام ،
حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.


جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 556حضرت امام سجاد ( علیه السلام ) فرمود :

من هرگز شهادت فرزندان فاطمه علیها السلام را به یاد نیاوردم ،
مگر آنکه بخاطر آن ، چشمانم اشکبار گشت .

بحارالانوار، ج 46، ص 109
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :

گریه کنندگان باید بر کسی همچون حســـین علیه الســلام گریه کنند ،
چرا که گریستن برای او ، گناهان بزرگ را فرو میریزد .


بحارالانوار / ج 44 / ص 284
صلی الله
علیک یا أباعبدالله الحسین
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

نزد هر کس که از ما ( و مظلومیت ما ) یاد شــود و چشـــمانش پر از اشـــک گردد ،
خداوند چهره اش را بر آتش دوزخ حرام می کند .


بحارالانوار / ج 44 / ص 285
حضرت حسین بن علی ( علیه السلام ) فرمود :

چشمان هر کس که در مصیبتهای ما قطره ای اشــک بــریزد ،
خداوند او را در بهشت جای می دهد .


احقاق و الحق / ج 5 / ص 523


حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

هیچ چشمی نیست که بــرای ما بگرید ،
مگر اینکه بــر خوردار از نعمت نگاه به ( کوثر ) می شود و از آن سیرابش می کنند .


جامع احادیث الشیعه / ج 12 / ص 554

حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

هر چیزی پاداش و مزدی دارد ، مگر اشکی که برای ما ریخته شود
( که چیزی با آن برابری نمی کند و مزد بی اندازه دارد ) .


جامع احادیث الشیعه / ج 12 / ص 548

حضرت امام صادق ( علیه السلام ) بر سجاده خود نشسته و بر زائران و سوگواران اهل بیت ، چنین دعا می کرد و می فرمود :

خدایا .... آن دیدگان را که اشکهایش در راه ترحم و عاطفه بر ما جاری شده و دلهایی را که بخاطر ما نالان گشته و سوخته و آن فریادها و ناله هایی را که در راه ما بوده است ، مورد رحمت قرار بده .

بحارالانوار / ج 98 / ص 8
حضرت امام سجاد ( علیه السلام ) فرمود :

هر مؤمنی که چشمانش بــرای کشــته شــدن حســـین بــن علی علیه الســلام
و همراهانش اشکبار شود و اشک بر صورتش جاری گردد ،
خداوند او را در غرفه های بهشتی جای می دهد .

ینابیع المؤده / ص 429حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

نفس کسی که به خاطر مظلومیت ما اندوهگین شود ، تسبـــیح اســت و اندوهش برای ما ، عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداســت . سپس امام صادق علیه السلام افزود :

این حدیث را باید با طلا نوشت !

امالی شیخ مفید / ص 338


حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :

ای پسر شبیب ! اگر بر حســـین علیه الســلام آن قــدر گریه کنی که اشــکهایت بــر چهره ات جاری شـــود ،
خداوند همه گناهانت را که مرتکب شـــده ای می آمرزد ، کوچک باشد یا بزرگ ، کم باشد یا زیاد .


امالی صدوق / ص 112

حضرت امام علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) می فرماید :

اگر گریه کنندگان مصیبت امام حســـین ( علیه الســلام ) می دانستند
چه اجرهایی به آنها داده می شود هر آئینه آرزو می کردند که تا آخرین نفس در گریه و ناله بر آن قتیلِ مظلوم باشند .بحارالانوار / ج 44 / ص 283

حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :

هر گاه ماه محــرم فرا می رســید ، پدرم ( موســی بــن جعفر علیه السلام ) دیگر خندان دیده نمی شد و غم و افسردگی بر او غلبه می یافت تا آن که ده روز از محرم می گذشت ، روز دهم محرم که می شد ، آن روز ، روز مصیبــت و اندوه و گریه پدرم بود .

امانی صدوق / ص 111


حضرت امام صادق ( علیه السلام ) به جعفر بن عفان فرمود :

هیچ کس نیست که درباره حسین علیه السلام شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند ،
بهشت را بر او واجب می کند و او را می آمرزد .


رجال شیخ طوسی / ص289

یارَبَّ الحُسَینِ ، بِحَقِّ الحُسَینِ ، اشفِ صَدرَالحُسَینِ ، بظُهورِالحُجَّةحضرت ابوهارون مکفوف می گوید :

خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسیدم .امام به من فرمود : ( بــرایم شــعر بخوان ) . پس برایش اشعاری خواندم .

فرمود : اینطور نه ، همان طور که ( بــرای خودتان ) شــعر خوانی می کنید و همانگونه که نزد قبر حضرت سید الشهداء مرثیه می خوانی .


بحارالانوار / ج 44 / ص 287

حضرت امام باقر ( علیه السلام ) نسبت به کسـانی که در روز عاشــورا نمی توانند بــه زیارت آن حضرت بروند ، اینگونه دستور عزاداری دادند و فرمودند :

ندبه و عزاداری و گریه کند و به اهل خانه خود دستور دهد که بــر او بگریند و در خانه اش با اظهار گریه و ناله بر حسین علیه السلام ، مراســم عزاداری برپا کند و یکدیگر را بـا گریه و تعزیت و تســلیت گویی در ســوگ حســین ( علیه السلام ) در خانه هایشان ملاقات کنند .

کامل الزیارت / ص 175


حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

ای زراره ! آسمان چهل روز ، در سوگ حسین بن علی علیه السلام گریه کرد .


جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 552


حضرت امام باقر ( علیه السلام ) فرمود :

امیرالمومنین علیه السلام با دو تن از یارانش از ( کربلا ) گذر کردند ، حضرت ، هنگام عبور از آنجا ، چشمهایش اشک آلود شد ، سپس فرمود :
اینجا مرکبهایشان بر زمین می خوابد ، اینجا محل بارافکندنشان اســت و اینجا خونهایشان ریخته می شود ، خوشا به حال تو ای خاکی که خون دوســتان بــر روی تو ریخته می شود !

بحارالانوار / ج 44 / ص 258

حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

امام زین العابدین علیه السلام بیست سال به یاد ( عاشورا ) گریســت
و هرگز طعامی پیش روی او نمی گذاشتند مگر اینکه گریه می کرد .


بحارالانوار / ج 46 / ص 108

حضرت امام رضا ( علیه السلام ) به ( ریان بن شبیب ) فرمود :

ای پسر شبیب ! اگر بر چیزی گریه می کنی ، بر حسین بن علی بن ابی طالب گریه کن ،
چرا که او را مانند گوسفند سر بریدند .

بحارالانوار / ج 44 / ص 286
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

چهار هزار فرشته نزد قبر سید الشهداء علیه السلام ژولیده و غبــار آلود ،
تا روز قیامت بر آن حضرت می گریند .


کامل الزیارت / ص 119

حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :

ای دعبل ! برای حسین بن علی علیه السلام مرثیه بگو ،
تو تا زنده ای یاور و ستایشگرمایی ، پس تا می توانی ، از یاری ما کوتاهی مکن .


جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 567حضرت امام رضا ( علیه السلام ) به دعبل ( شاعر اهل بیت ) فرمود :

ای دعبل ! دوست دارم که برایم شعر بسرایی و بخوانی ،
چرا که این روزها ( ایام عاشورا ) روز اندوه و غمی است که بر ما خاندان رفته است .


جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 567

حضرت پیامبــر اکرم ( صلی الله علیه و اله ) فرمود :

فاطمه جان ! روز قیامت هر چشمی گریان است ،
مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریسته باشد ،
که آن چشم در قیامت خندان است و به نعمتهای بهشتی مژده داده می شود .بحارالانوار / ج 44 / ص 293
حضرت امام باقر ( علیه السلام ) پس از شنیدن سروده های ( کمیت ) درباره اهل بیت ، گریست و سپس فرمود :

هیچ کس نیست که ما را یاد کند ، یا نزد او از ما یاد شود و از چشمانش هر چند به اندازه بال پشه ای اشک آید ، مگر آنکه خداوند برایش در بهشت ، خانه ای بنا کند و آن اشک را حجاب میان او و آتش دوزخ قرار دهد .

الغدیر /ج 2 / ص 202

حضرت حسین بن علی ( علیه السلام ) فرمود :

من کشته اشــکم . هیچ مومنی مرا یاد نمی کند مگر آنکه ( بــخاطر مصیبــتهایم ) گریه می کند .

بحارالانوار / ج 44 / ص 279
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

هر نالیدن و گریه ای مکروه است ، مگر ناله و گریه بر حسین علیه السلام .

بحارالانوار / ج 45 / ص 313
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) به ( مسمع ) که از ســوگواران و گریه کنندگان بــر عزای حسینی بود ، فرمود :
خدای اشک تو را مورد رحــمت قــرار دهد . آگاه بـاش ، تو از آنانی که از دلسوختگان ما به شمار می آیند ، و از آنانی که با شــادی ما شــاد می شوند و با اندوه ما غمگین می گردند .آگاه باش ! تو هنگام مرگ ، شاهد حضور پدرانم بر بالین خویش خواهی بود .

وسائل الشیعه / ج 10 / ص 397

حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

یک سال تمام ، هر شب و روز بر حسین بن علی علیه السلام نوحه خوانی شد و سه سال ،
در روز شهادتش سوگواری بر پا گشت .


بحارالانوار / ج 79 / ص 102

حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :

هر کس که عاشورا ، روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد ،
خداوند روز قیامت را برای او شادی و سرور قرار می دهد .


بحارالانوار / ج 44 / ص 284

حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام ) فرمود :

هر کس می خواهد تا در کنار پیامبــر ( صلی الله علیه و اله ) ، علی و فاطمه ( علیهما السلام ) باشد ،
زیارت حسین بن علی ( علیهما السلام ) را رها نکند .
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) به ریّان بن شبیب فرمود :

اگر تو را خوشحال میکند که در درجات والای بهشت با ما باشی ،
پس در اندوه ما غمگین باش و درشادی ما خوشحال باش .


جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 549

حضرت علی ( علیه السلام ) فرمود :

خداوند برای ما ، شیعیان و پیروانی بــرگزیده است که ما را یاری میکنند ،
با خوشحالی ما خوشحال میشوند و در اندوه و غم ما ، محــزون میگردند.غرر الحکم / ج 1 / ص235

حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود :

هر کس در مجلسی بنشیند که در آن ، امر ( و خط و مرام ما ) احیا می شود ،
دلش در روزی که دلها می میرند ، نمی میرد .بحارالانوار / ج 44 / ص 278
حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

هر کس در راه ما و برای ما یک بیت شعر بسراید ، خداوند برای او خانه ای در بهشت ، بنا میکند.

وسائل الشیعه / ج 10 / ص 467

حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

خدا را سپاس که در میان مردم ، کسانی را قرار داد که به سوی ما می آیند
و برما وارد میشوند و ما را مدح و مرثیه می گویند.


وسائل الشیعه / ج 10 / ص 469


حضرت پیامبــر اکرم ( صلی الله علیه و اله ) فرمود :

برای شهادت حسین علیه السلام ،
حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.


جامع احادیث الشیعه / ج 12/ ص 556


حضرت امام صادق ( علیه السلام ) از فضیل پرسید :

آیا ( دور هم ) مینشینید و حدیث و سخن می گویید ؟
گفت : آری
فرمود : اینگونه مجالس را دوست دارم ، پس امر ( امامت ) ما را زنده بدارید.
خدای رحمت کند کسی را که امر و راه ما را احیا کند .


وسائل الشیعه / ج 10 / ص 392


حضرت امام صادق ( علیه السلام ) فرمود :

هر کس که چشمش در راه ما گریان شود ، بــخاطر خونی که از ما ریخته شده است ، یا حقی که از ما گرفته اند ، یا آبرویی که از ما یا یکی از شیعیان ما برده و هتک حرمت کرده اند ، خدای متعال به همین سبب ، او را در بهشت جاودان ، برای ابد جای می دهد .

امالی شیخ مفید / ص 175


حضرت امام سجاد ( علیه السلام ) فرمود :

من هرگز شهادت فرزندان فاطمه علیها السلام را به یاد نیاوردم ،
مگر آنکه بخاطر آن ، چشمانم اشکبار گشت .


بحارالانوار / ج 46 / ص 109احادیثی در یاد و سوگواری امام حسین علیه السلام و ....

به ترتیب از شروع : صفحه یک

صفحه دو

صفحه سه

صفحه چهار
نظرات

© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی