مشاهده RSS Feed

حسنعلی ابراهیمی سعید

والدین را بر فرزند, هشتاد حق است

به این مطلب امتیاز بدهید
🌸🍂🍃🍂🍃🍂
🍂🍃🍂🍃
🍂🍃🍂
🍂🍃
🍂
از اربعین سلیمانى نقل شده که والدین را بر فرزند, هشتاد حق است:


چهل, در حال حیات ایشان و چهل, در حال ممات آنها.


اما آن چهل که در حال حیات است, ده تا به تن, ده تا به زبان, ده تا به دل و ده تا به مال است.اما آن ده حق که به زبان است, عبارت است از :

۱ ـ با آنان به نرمى سخن بگوید.

۲ ـ صداى خود را بر آنها بلند نکند.

۳ ـ گستاخى و پر چانگى نکند.

۴ ـ آنان را به نام نخواند.

۵ ـ سخن ایشان را قطع نکند.

۶ ـ گفته ایشان را رد نکند.

۷ ـ به امر و نهى، آنان را خطاب نکند.

۸ ـ همیشه آنان را دعا کند.

۹ ـ به آن دو اُف نگوید و روى خود را از آنان بر نگرداند.

۱۰ ـ با ایشان مؤدبانه سخن بگوید.

اما آن ده چیز که به دل است، عبارت اند از:۱ ـ همیشه نسبت به آن دو نرم دل باشد و ترحم کند.


۲ ـ همواره آنان را دوست بدارد, اگر چه از حیث اقتصادى در مضیقه باشند.

۳ ـ به شادى آنان شاد باشد.

۴ ـ در غم آن دو شریک و غمخوارشان باشد.

۵ ـ با دشمنان آنها دوستى نکند که آن دو مى رنجند.

۶ ـ از بدگویى یا کج خویى آنان نرنجد.

۷ ـ اگر به او ستم کردند، بر آنان خشم نگیرد، حتى اگر او را زدند، دستشان را ببوسد.

۸ ـ هر چند حق آن دو را رعایت مى کند، اما باز هم بیم تقصیر داشته باشد.

۹ ـ همیشه در دل قصد کسب رضاى آنان را بنماید.

۱۰ ـ در دل، طول عمر آنان را بخواهد، هر چند از زحمت و فقر و بیمارى آن دو به تنگ آمده باشد.

دستـــــور العمل اولیــــــــــاء اللــــــــــہ
♻️ مطالب ما را نشر دهید👇👇👇
@kohnesrbazaniran
🍂
🍂🍃
🍂🍃🍂🍃
🌸🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

https://www.uplooder.net/img/image/72/53dc5e699755e8cf2d0ede064f77a26c/hasan_ali_ebrahimi_said_930606_(6).jpg

نظرات

© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی