مشاهده RSS Feed

حسنعلی ابراهیمی سعید

چهار نون راهگشا برای رابطه خوب و ایجاد آرامش

به این مطلب امتیاز بدهید
نبین

نگو

نشنو

نپرس
درچه مواردی ،چگونه؟یکم = نبین

۱- عیب مردم را نبین

۲- مسائل جزئی در زندگی خانوادگی را نبین

۳-کارهای خوب خودت را که برای دیگران انجام میدهی نبین

۴-گاهی باید وانمود کنی که ندیدی (اصل تغافل)دوم = نگو

۱- هرچه شنیدی نگو

۲-به کسی که حرفت در او تاثیر ندارد نگو

۳- سخنی که دلی بیازارد نگو
۴-هر سخن راستی را هرجا نگو

۵- هر خیری که در حق دیگران کردی نگو

۶- راز را نگو حتی به نزدیکترین افراد


سوم = نشنو

۱- هر سخنی ارزش شنیدن ندارد

۲- وقتی دونفر آهسته سخن می گویند سعی کن نشنوی

۳- غیبت را نشنو

۴- گاهی وانمود کن که نشنیدی (اصل تغافل)

چهارم = نپرس

۱- آنچه را که به تو مربوط نیست نپرس

۲- آنچه که شخص از گفتنش شرم دارد نپرس

۳- آنچه باعث آزار شخص می شود نپرس

۴- آن پرسشی که در آن فایده ای نیست نپرس

۵- آنچه که موجب اختلاف ونزاع می شود نپرس

حسنعلی ابراهیمی سعید

https://www.uplooder.net/img/image/9/5f2f6e2c585ccc5216d9929dfbc3f4a7/hasan_ali_ebrahimi_said_930411_(11).jpg

نظرات

© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی