مشاهده RSS Feed

عاشورا* خادمه چشم براه گل نرگس*

شيوه هاي ايجاد انس در كودكان و نوجوانان با وجود امام زمان (عج) ....

به این مطلب امتیاز بدهید
نقل قول نوشته اصلی توسط بيرق ظهور نمایش پست ها
يكي از مسائل مربوط به تربيت در بحث انتظار، اين است كه چه كسي را مي خواهيم تربيت كنيم؟ در كار تربيتي و آموزشي –آموزش ابزاري است براي كار تربيت – پيوسته صحبت از اهداف مي شود و امروزه هدف هاي رفتاري بيشتر مورد توجه است. اين كه مشخص شود چه رفتاري مورد انتظار است كه در نهايت فرد به آن برسد. از اهميت ويژه اي برخوردار است. اگر بخواهيم دانستن را كه يك امر پنهاني است به رفتار كه امري آشكار است تبديل كنيم، بايد فعلش را طوري ادا كنيم كه آن فعل با گفتن يا نوشتن، قابل مشاهده باشد.
هرچند اين تبديل اهداف رفتاري، گام خوبي است ودرجهت اين كه درتربيت وآموزش به كجا مي رسيم وبه چه سمتي قدم برمي داريم، بسيارموثر وسازنده است، ولي درعين حال انتقادهاي بسياربزرگي به آن وارد است وآن اين كه درتعريف رفتاري افراد نمي توان بسياري ازابعاد شخصيتي شان رادرقالب ريخت، بنابراين حد ميانه اي را بايد درنظر گرفت، يعني بايد ازيك طرف اهداف كلي رادرنظرگرفت وازطرف ديگر اهداف رفتاري را، تا آن اهداف رفتاري درحقيقت به ما نشان بدهد كه به كجا مي خواهد برسد وبه كجا بايد برسد.
ما درتربيت نسل منتظر، هردومقوله را احتياج داريم تا ويژگي هاي شخصيتي شخص منتظررا بيان كنيم.
وجود مقدس امام زمان(عج) درنفس امر، درواقعيت خودش ودرتكوين عالم جايگاهي دارد كه اگركسي منتظر اوباشد يا نباشد، خود او وجود مستقلي براي عالم دارد وآن وجود خايفة اللهي خداوند درعالم است، بقية الله روي زمين است، امان اهل زمين است، خداوند زمين را به وسيله اوپرازعدل وداد مي كند.
حال ما انسان ها نسبت به اوچه موضع وموقعيتي بايد داشته باشيم درحقيقت انتظاراز آن ماست، اومنتظر است، ما منتظريم.
مفهوم انتظار
انتظار به معناي تربيتي يعني چه؟ وچه ويژگي هايي دارد وچگونه مي يابد تحقق پيدا كند؟
انتظار يك صفت وويژگي است كه بايد درخودمان بپرورانيم وتجربه كنيم ومورد بحث قراردهيم. درحقيقت انتظار،يك هديه الهي براي ما انسان ها است،يعني خداوند به بعضي ازانسان ها اينتوفيق را عنايت كرده كه آگاه باشند كه امامي درپي غيبت است وآگاه باشند كه بايد منتظر اوباشند وخود اين مساله، اولين صفت انسان منتظر را مي سازد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی